2023 sao gì chiếu mệnh

(Lichngaytot.com) Bước thanh lịch năm Quý Mão, từng tuổi hạc lại sở hữu sao chiếu mệnh và hạn tuổi hạc không giống nhau. Dưới đấy là vấn đề coi sao hạn năm 2023 cụ thể mang đến tương đối đầy đủ những tuổi hạc. Hung cát trực thuộc tầm với từng người, nên dữ thế chủ động kiểm tra nhưng mà hành vi thích hợp nhằm năm mới tết đến khô hanh thông, suôn sẻ.

Mục lục (Ẩn/Hiện)

Bạn đang xem: 2023 sao gì chiếu mệnh

 
Trong khối hệ thống Cửu diệu sở hữu 9 ngôi sao 5 cánh "đổi ngôi" thường niên (sao La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương, Mộc Đức, Thủy Diệu, Thổ Tú và Vân Hán) và đi kèm theo với nó là 8 niên hạn ứng (Toán Tận, Tam Kheo, Huỳnh Tuyển, Diêm Vương, Thiên Tinh, Thiên La, Địa Võng và Ngũ Mộ).

Mỗi năm từng người lại sở hữu sao chiếu mạng và gặp gỡ nên niên hạn không giống nhau, nên tất yếu vận mệnh may rủi của từng người cũng khác lạ. Dưới trên đây, Lịch Ngày Tốt cung ứng bảng tra sao chiếu mệnh và niên hạn năm 2023 tương đối đầy đủ và đúng mực nhất.

1. Bảng sao chiếu mệnh năm 2023 Quý Mão


1.1 Bảng sao chiếu mệnh năm 2023 nam giới mạng

Sao chiếu năm 2023Năm sinh
Sao Vân Hán1973198219912000
Sao Thái Dương1974198319922001
Sao Thái Bạch1975198419932002
Sao Thủy Diệu1976198519942003
Sao Thổ Tú1977198619952004
Sao La Hầu1978198719962005
Sao Mộc Đức1979198819972006
Sao Thái Âm1980198919982007
Sao Kế Đô1981199019992008

1.2 Bảng sao chiếu mệnh năm 2023 nữ giới mạng

Sao chiếu năm 2023Năm sinh
Sao La Hầu2000199119821973
Sao Thổ Tú2001199219831974
Sao Thái Âm2002199319841975
Sao Mộc Đức2003199419851976
Sao Vân Hán2004199519861977
Sao Kế Đô2005199619871978
Sao Thủy Diệu2006199719881979
Sao Thái Bạch2007199819891980
Sao Thái Dương2008199919901981

1.3 Bảng sao chiếu mệnh tương đối đầy đủ nam giới nữ giới theo dõi tuổi hạc âm lịch

Dưới đấy là bảng Xem sao hạn toàn bộ trong những năm mang đến tương đối đầy đủ những tuổi hạc và theo dõi nam nữ nam/ nữ giới rõ ràng. Căn cứ vô trên đây, hoặc bạn cũng có thể tra cứu giúp thẳng ở mục XEM SAO HẠN để hiểu rằng năm mới tết đến bản thân được tinh ma tú nào là chiếu mạng, là cát hoặc hung tinh ma.

Bang sao han nam giới 2023 

2. Bảng tra hạn năm 2023 Quý Mão

Tương ứng với khối hệ thống Cửu diệu (9 sao) nêu bên trên là 8 niên hạn từng người gặp gỡ nên vô một năm. Đây rất có thể là Đại hạn hoặc Tiểu hạn. Mỗi năm không giống nhau, những tuổi hạc gặp gỡ niên hạn cũng không giống nhau. Cụ thể, niên hạn năm 2023 như sau:

2.1 Bảng tra hạn năm 2023 nam giới mạng
Niên hạn 2023Năm sinh
Niên hạn Thiên La2000 1991 1982 1973
Niên hạn Toán Tận2001 1992 1983 1974 - 1975
Niên hạn Thiên Tinh 2002 1993 1984 - 19851976
Niên hạn Ngũ Mộ 2003 1994 - 1995 19781977
Niên hạn Tam Kheo 2004 - 2005 19871986 1969 
Niên hạn Huỳnh Tuyển 2006 1988 19791970
Niên hạn Diêm Vương 2007 19891980 1971
Niên hạn Địa Võng 2008 1990 19811972 

2.2 Bảng tra hạn năm 2023 nữ giới mạng

Niên hạn 2023Năm sinh
Niên hạn Thiên La 2007 1998 19891980 
Niên hạn Toán Tận 2006 1997 1988 1979
Niên hạn Thiên Tinh 2004 - 2005 1996 1987 1978
Niên hạn Ngũ Mộ 2003 1994 - 1995 1986 1977
Niên hạn Tam Kheo 2002 1993 1984 - 1985 1976
Niên hạn Huỳnh Tuyển 2001 1992 19831974 - 1975 
Niên hạn Diêm Vương 2000 1991 1982 1973
Niên hạn Địa Võng 1999 1990 1981 1972
2.3 Bảng tra hạn tương đối đầy đủ những tuổi hạc sản phẩm năm

Ngoài niên hạn 2023, những bạn cũng có thể tra cứu giúp trước niên hạn của ngẫu nhiên năm nào là, tuổi hạc nào là trên bảng sau đây.

Bang tra nien han hốc nam 

II. Xem sao hạn năm 2023 theo dõi 12 con cái giáp

1. Bảng sao hạn 2023 của tuổi hạc Tý


Tuổi Can ChiNăm sinhSao - Hạn 2023 nam giới mạngSao - Hạn 2023 nữ giới mạng
Mậu Tý1948Sao Thái Bạch - Hạn Toán TậnSao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển
Canh Tý1960Sao La Hầu - Hạn Tam KheoSao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh
Nhâm Tý1972Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng
Giáp Tý1984Sao Thái Bạch - Hạn Thiên TinhSao Thái Âm - Hạn Tam Kheo
Bính Tý1996 Sao La Hầu - Hạn Tam KheoSao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

 
Xem cụ thể về phong thái luận hạn, hóa giải tại: Sao hạn tuổi hạc Tý năm 2023
 

2. Bảng sao hạn 2023 của tuổi hạc Sửu


Tuổi Can ChiNăm sinhSao - Hạn 2023 nam giới mạngSao - Hạn 2023 nữ giới mạng
Kỷ Sửu1949Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo 
Tân Sửu1961 Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận
Quý Sửu1973 Sao Vân Hán - Hạn Thiên La Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương
Ất Sửu1985 Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh  Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo 
Đinh Sửu1997  Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Xem cụ thể cơ hội luận hạn, hóa giải tại: Sao hạn tuổi hạc Sửu năm 2023


3. Bảng sao hạn 2023 của tuổi hạc Dần


Tuổi Can ChiNăm sinhSao - Hạn nam giới mạngSao - Hạn nữ giới mạng
Tuổi Canh Dần1950 Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Nhâm Dần1962 Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La
Tuổi Giáp Dần1974 Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển
Tuổi Bính Dần1986 Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ  Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ
Tuổi Mậu Dần1998  Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương  Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

 
Xem cụ thể cơ hội luận hạn, hóa giải tại: Sao hạn tuổi hạc Dần năm 2023
 

4. Bảng sao hạn 2023 của tuổi hạc Mão


Tuổi Can ChiNăm sinhSao - Hạn nam giới mạngSao - Hạn nữ giới mạng
Tân Mão1951Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh 
Quý Mão1963Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng 
Ất Mão1975 Sao Thái Bạch - Hạn Toán TậnSao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển 
Đinh Mão1987 Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo  Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh 
Kỷ Mão1999  Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng  

Xem cụ thể cơ hội luận hạn, hóa giải tại: Sao hạn tuổi hạc Mão năm 2023
 

5. Bảng sao hạn 2023 của tuổi hạc Thìn


Tuổi Can ChiNăm sinhSao - Hạn 2023 nam giới mạngSao - Hạn 2023 nữ giới mạng
Nhâm Thìn  1952Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận 
Giáp Thìn  1964 Sao Vân Hán - Hạn Thiên LaSao La Hầu - Hạn Diêm Vương 
Bính Thìn  1976 Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo
Mậu Thìn  1988 Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển  Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận 
Canh Thìn  2000  Sao Vân Hán - Hạn Thiên La Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương 

Xem cụ thể cơ hội luận hạn, hóa giải tại: Sao hạn tuổi hạc Thìn năm 2023
 

6. Bảng sao hạn năm 2023 của tuổi hạc Tỵ


Tuổi Can ChiNăm sinhSao - Hạn 2023 nam giới mạngSao - Hạn 2023 nữ giới mạng
Quý Tỵ1953 Sao Thái Âm - Hạn Diêm VươngSao Thái Bạch - Hạn Thiên La 
Ất Tỵ1965 Sao Thái Dương - Hạn Thiên La Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương
Đinh Tỵ1977 Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ MộSao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ 
Kỷ Tỵ1989  Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La 
Tân Tỵ2001 Sao Thái Dương - Hạn Toán TậnSao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển 

 
Xem cụ thể cơ hội luận hạn, hóa giải tại: Sao hạn tuổi hạc Tỵ năm 2023
 

7. Bảng sao hạn 2023 của tuổi hạc Ngọ


Tuổi Can ChiNăm sinhSao - Hạn 2023 nam giới mạngSao - Hạn 2023 nữ giới mạng
Giáp Ngọ1954 Sao Kế Đô - Hạn Địa VõngSao Thái Dương - Hạn Địa Võng 
Bính Ngọ1966Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển 
Mậu Ngọ1978 Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh
Canh Ngọ1990  Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng 
Nhâm Ngọ2002Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh  Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo

Xem cụ thể cơ hội luận hạn, hóa giải tại: Sao hạn tuổi hạc Ngọ năm 2023
 

8. Bảng sao hạn 2023 của tuổi hạc Mùi


Tuổi Can ChiNăm sinhSao - Hạn 2023 nam giới mạngSao - Hạn 2023 nữ giới mạng
Ất Mùi1955Sao Vân Hán - Hạn Địa VõngSao La Hầu - Hạn Địa Võng
Đinh Mùi1967 Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên TinhSao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo
Kỷ Mùi1979Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh TuyểnSao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận
Tân Mùi1991Sao Vân Hán - Hạn Thiên LaSao La Hầu - Hạn Diêm Vương
Quý Mùi2003Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ MộSao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ 

Xem cụ thể cơ hội luận hạn, hóa giải tại: Sao hạn tuổi hạc Mùi năm 2023
 

9. Bảng sao hạn 2023 của tuổi hạc Thân


Tuổi Can ChiNăm sinhSao - Hạn 2023 nam giới mạngSao - Hạn 2023 nữ giới mạng
Bính Thân1956Sao Thái Dương - Hạn Thiên La Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương 
Mậu Thân1968Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ  Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ
Canh Thân1980 Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La
Nhâm Thân1992 Sao Thái Dương - Hạn Toán TậnSao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển 
Giáp Thân2004  Sao Thổ Tú - Hạn Tam Kheo Sao Vân Hán - Hạn Thiên Tinh

Xem cụ thể cơ hội luận hạn, hóa giải tại: Sao hạn tuổi hạc Thân năm 2023
 

10. Bảng sao hạn 2023 của tuổi hạc Dậu


Tuổi Can ChiNăm sinhSao - Hạn 2023 nam giới mạngSao - Hạn 2023 nữ giới mạng
Đinh Dậu1957Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận  Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển
Kỷ Dậu1969Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh 
Tân Dậu1981 Sao Kế Đô - Hạn Địa VõngSao Thái Dương - Hạn Địa Võng 
Quý Dậu1993 Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo
Ất Dậu2005 Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo  Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh 

Xem cụ thể cơ hội luận hạn, hóa giải tại: Sao hạn tuổi hạc Dậu năm 2023 
 

11. Bảng sao hạn 2023 của tuổi hạc Tuất


Tuổi Can ChiNăm sinhSao - Hạn 2023 nam giới mạngSao - Hạn 2023 nữ giới mạng
Mậu Tuất1958Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên TinhSao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo 
Canh Tuất1970Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận
Nhâm Tuất1982Sao Vân Hán - Hạn Thiên LaSao La Hầu - Hạn Diêm Vương
Giáp Tuất1994Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ MộSao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ
Bính Tuất2006Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

Xem cụ thể cơ hội luận hạn, hóa giải tại: Sao hạn tuổi hạc Tuất năm 2023
 

12. Bảng sao hạn 2023 của tuổi hạc Hợi


Tuổi Can ChiNăm sinhSao - Hạn 2023 nam giới mạngSao - Hạn 2023 nữ giới mạng
Kỷ Hợi1959Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ MộSao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ
Tân Hợi1971Sao Thái Âm - Hạn Diêm VươngSao Thái Bạch - Hạn Thiên La
Quý Hợi1983Sao Thái Dương - Hạn Toán TậnSao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển
Ất Hợi1995Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ MộSao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ
Đinh Hợi2007Sao Thái Âm - Hạn Diêm VươngSao Thái Bạch - Hạn Thiên La

Xem cụ thể cơ hội luận hạn, hóa giải tại: Sao hạn tuổi hạc Hợi năm 2023

III. Tra cứu giúp đặc thù TỐT – XẤU của sao hạn năm 2023

Sau lúc biết được sao hạn 2023 theo dõi tuổi hạc của tôi là gì, chúng ta nên coi phần đặc thù đảm bảo chất lượng – xấu xí này nhằm hiểu rằng bản thân được cát tinh ma hoặc hung tinh ma chiếu mạng vô năm mới tết đến. Nếu là cát tinh ma chiếu thì cuộc sống thường ngày dễ dàng gặp gỡ nhiều suôn sẻ, mưu lược sự rộng lớn nhỏ đều trở thành. Nếu gặp gỡ trung tinh ma thì từng sự bình ổn định, ko nên phiền lòng nhiều. Còn gặp gỡ hung tinh ma thì nên thận trọng rộng lớn trong số đưa ra quyết định của tôi.

Xem sao han nam giới 2023 

1. Tính hóa học Tốt – Xấu của sao chiếu mệnh năm 2023

Cửu tinh ma hoặc cửu diệu vô phương pháp tính hạn thường niên bao gồm 9 ngôi sao 5 cánh, được chia thành 3 nút Tốt - Trung bình - Xấu như sau:

 • Cát tinh: Thái Âm, Thái Dương, Mộc Đức
 • Hung tinh: Thái Bạch, La Hầu, Kế Đô
 • Trung tinh: Thổ Tú, Thủy Diệu, Vân Hán (Văn Hớn)

 Bảng tóm lược đặc thù đảm bảo chất lượng - xấu xí của 9 sao:

Tên saoTính hóa học sao
Sao Thái BạchChủ về hao giã gia tài, có tiểu nhân quấy phá, đề phòng quan lại sự, bệnh tật tốn không ít chi phí trị liệu.
Sao Kế ĐôChủ về ám muội, thị phi, nhức khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; vô gia đình có việc mờ ám, lên đường làm ăn xa vời lại có tiền lộc đem về. Sao này hung nhất với phái đẹp.
Sao La HầuChủ khẩu thiệt tinh ma, hoặc tương quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Sao nặng nề nhất với phái nam.
Sao Thái DươngChủ về sự nghiệp đắc lợi, nam giới giới được thăng quan lại tiến bộ chức, còn nữ giới lại thường gặp vất vả mới mẻ ao ước đạt được ý nguyện.
Sao Thái ÂmChủ về danh lợi, hỉ sự, đảm bảo chất lượng mang đến nữ giới rộng lớn nam giới, sở hữu lộc về khu đất đai, điền sản.
Sao Mộc ĐứcChủ về hít sự cát lành lặn, song nữ giới đề phòng tật bệnh phát sinh nhất là máu huyết, nam giới giới coi chừng bệnh về mắt.
Sao Thủy DiệuPhước lộc tinh ma, tốt tuy nhiên cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tiền lộc hỉ. Không nên lên đường sông biển, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu ko sẽ có giành giật cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.
Sao Vân HánTai tinh ma, chủ về tật ách. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ ko tốt về bầu sản.
Sao Thổ TúÁch tinh ma, chủ về tiểu nhân, xuất hành ra đi ko lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh đi ra thưa kiện, gia đạo ko yên tĩnh, chăn nuôi thất bại lỗ. 

  
 Diễn giải cụ thể về sao hạn năm 2023

1.1 Sao La Hầu - Hung tinh

Sao han La Hau nam giới 2023 

Trong khối hệ thống Cửu diệu, La Hầu đem hành Hỏa, là hung tinh ma tạo nên nhiều tai ương, lắm trắc trở mang đến những ai bị chiếu vô năm 2023. Sao này căn nhà về rầu rĩ, dễ dẫn đến tao giã gia tài, nhiều sầu, nhiều cảm, bị bệnh, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này căn nhà mồm mồm, dễ dàng gặp gỡ những chuyện thị phi tương quan cho tới công quyền, giành giật chấp hoặc có tương đối nhiều chuyện phiền não trong tâm ko xứng đáng sở hữu. Hình như người gặp gỡ sao này cũng cần phải xem xét những căn bệnh về huyết huyết, tai đôi mắt. 

Sao La Hầu phản vào những tuổi:

 • Nam mạng: 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 tuổi hạc âm.
 • Nữ mạng: 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96 tuổi hạc âm.

Điềm xấu xí nhưng mà sao La Hầu hiệu quả vô năm 2023:

 • Có câu "Nam La Hầu, nữ giới Kế Đô", nhằm mục đích chỉ so với nam nhi gặp gỡ sao này thông thường thiệt sợ hãi áp lực rộng lớn phái đẹp, rất có thể hao chi phí tốn của, bệnh tật, sinh đi ra tệ ăn nghịch ngợm, tiêu tốn lãng phí, nhân tình bịch, bài bạc, bê bết bia rượu, nhà đạo xích míc bất hòa triền miên.
 • Đặc biệt sao trở thành xấu xí nhất vô mon 1 và mon 7 vì vậy gia căn nhà cần thiết xem xét rộng lớn.
 • Đàn ông gặp gỡ sao này chiếu mệnh nhưng mà người bà xã sở hữu bầu thì vô năm này lại được hên may, thực hiện ăn được phát triển nhưng mà người bà xã sinh đẻ cũng khá được bình an.
 • Đối với nữ giới mệnh thông thường đem giờ, tranh luận, sinh đi ra buồn chán phiền muộn.
 • Dễ gặp gỡ phiền nhiễu tương quan cho tới pháp lý công quyền và chỉ trích.

1.2 Sao Kế Đô - Hung tinh

Sao han Ke Do nam giới 2023 

Trong 9 ngôi sao 5 cánh, Kế Đô được nghĩ rằng hung tinh ma sở hữu đặc thù tàn phá huỷ khá mạnh. Gặp sao này chiếu thì cả năm xẩy ra nhiều đổi mới cố, ko trục trặc về việc làm thì cũng tăng giảm về gia tài hoặc thăng trầm vô chuyện tình yêu. 

Sao Kế Đô phản vào những tuổi:

 • Nam mạng: 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88, 97 tuổi hạc âm.
 • Nữ mạng: 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 tuổi hạc âm.

Tác động xấu xí nhưng mà Kế Đô mang đến mang đến năm 2023:

 • Gặp nhiều chuyện rủi ro mắn, nhức nhối nhức bị bệnh, buồn sầu, ngán chán nản ghẻ lạnh. điều đặc biệt với tuy nhiên người đem âm khí có khả năng sẽ bị nặng nề rộng lớn, niềm tin thông thường không ổn định, hoặc buồn rầu ngán chán nản.
 • Gia đạo không an tâm, đột biến tang sự, nên xa vời xứ bông lông. Nam giới gặp gỡ sao này nên ra đi mới mẻ sở hữu gia tài còn xung quanh quẩn vô căn nhà dễ dàng gặp gỡ tai ương, bị phái đẹp sợ hãi.
 • Nữ giới vô cùng kỵ Kế Đô tinh ma, khi bị sao này chiếu mạng thì hoặc gặp gỡ chuyện ko mừng, thông thường xẩy ra nhiều tăm tiếng thị phi, mồm đời chê trách cứ. Nhưng nếu như phái đẹp đang xuất hiện bầu gặp gỡ Kế Đô tinh ma thì ngược lại, dữ tiếp tục hóa lành lặn. Bởi theo dõi ý niệm người xưa là phụ nữ giới sở hữu bầu bị Kế Đô chiếu mệnh sẽ không còn tác động xấu xí nhưng mà ngược lại còn đảm bảo chất lượng cho tất cả ông xã và bầu nhi vô bụng.
 • Còn phái nam nếu như sở hữu số đục hoa gặp gỡ hung tinh ma Kế Đô thì cũng dễ dẫn đến tăm tiếng vì thế thanh nữ. Cho nên hệ quả kéo theo dõi việc làm, tài chủ yếu, sự nghiệp trở ngại rộng lớn thật nhiều. 

1.3 Sao Thái Bạch (Kim Diệu) - Hung tinh

Sao han Thai Bach nam giới 2023 

Thái Bạch hoặc hay còn gọi là Kim Tinh, là một trong hung tinh ma được nghĩ rằng “xấu nhất trong số sao xấu”. Nó mang lại thiệt sợ hãi áp lực về góc nhìn tiền lộc.

Sao Thái Bạch phản vào những tuổi:

 • Đàn ông: Các tuổi hạc 40, 31, 22, 58, 67, 76... âm lịch.
 • Phụ nữ: Các tuổi hạc 44, 35, 26, 62, 71, 80... âm lịch.

Ảnh tận hưởng xấu xí của sao Thái Bạch tạo nên vô năm 2023:

 • Hao tốn không ít tiền bạc.
 • Ốm nhức, dễ dàng giắt những căn bệnh tương quan cho tới nội tạng. phần lớn người bị bị bệnh mạn tính, khó khăn chữa trị ngoài.
 • Thường gặp gỡ nên nhiều vướng giắt, phiền nhiễu tương quan cho tới pháp luật.
 • Công việc thực hiện ăn long đong, marketing dễ dẫn đến hao tốn gia tài gia tài rộng lớn, gặp gỡ xấu xa, bị kẻ xấu xí tận dụng hãm sợ hãi. thậm chí là còn tác động tới cả tính mạng của con người.
 • Có Xu thế sinh sống kín, ko quí nói chuyện, tâm sự với người xem, tạo ra xúc cảm xa vời cơ hội, khó khăn sát. Mọi người nom vô sở hữu xúc cảm bọn họ u tối, tuy nhiên nếu như bọn họ càng như vậy càng dễ dàng gặp gỡ họa.
 • Nếu vượt lên được những rào cản bên trên thì vận trình thăng tiến bộ vô cùng nhanh chóng, gặp gỡ việc gì cũng cần phải lưu tâm, xem xét, thận trọng với việc giải ngân cho vay chi phí vì thế dễ dàng đột biến tranh luận. Khi cần thiết xử lý những việc này thì nên thiệt nhã nhặn, nhún nhường nhịn sẽ có được lợi rộng lớn. 

1.4 Sao Thái Dương (Nhật Diệu) - Cát tinh

Sao han Thai Duong nam giới 2023 

Thái Dương là sao đảm bảo chất lượng căn nhà về phú quý, nó đem hành Hỏa, nằm trong dòng sản phẩm phúc tinh ma, thông thường tương hỗ vận mệnh rất hay mang đến phái nam. 

Thái Dương đó là Mặt Trời, nằm trong hành Hỏa, là đệ nhất cát tinh ma vô khối hệ thống Cửu Diệu niên hạn. Khi gặp gỡ sao này nhờ vượng khí cát lợi khiến cho cây thô cũng nên đâm chồi nảy lộc. 

Sao Thái Dương chiếu mạng vô những tuổi:

 • Đối với nam: 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95 (tuổi âm)
 • Đối với nữ: 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88, 97 (tuổi âm)

Lợi ích thừa hưởng khi được Thái Dương chiếu mạng vô năm 2023:

 • Làm ăn được phát triển, gặp gỡ suôn sẻ trong các việc kinh doanh. phần lớn người kinh doanh rất có thể tạo ra hình thành tên thương hiệu phổ biến, nâng lên hình hình họa của công ty.
 • Giai đoạn thuận tiện nhất là vô mon 6 và mon 10 Âm lịch, trên đây sẽ là nhị mon Đại cát. 
 • Trong năm nhưng mà gặp gỡ Thái Dương chiếu mệnh thông thường sở hữu thời cơ thăng quan lại tiến bộ chức, danh vọng, đáng tin tưởng, thương hiệu tuổi hạc hiển hách lừng lẫy.
 • Đối với mới con trẻ sở hữu Thái Dương chiếu mệnh tiếp tục học tập lanh lợi, thông minh, thông thường sở hữu kết quả tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng, thi tuyển đỗ đạt cao.
 • Vì thực chất là khả năng chiếu sáng nên thủ tục cần thiết quang quẻ minh, đàng đường kính trắng chủ yếu chính mới mẻ gặp gỡ cát lợi. Nếu như thực hiện ăn nhòa ám thì tình hình ngược lại, tương tự như sao Thái Bạch, là ác thần hao tốn của nả.
 • Nhiều ý kiến nhận định rằng Thái Dương tinh ma chỉ phù hợp với phái nam, ko phù hợp với phái đẹp, song với thực chất là vượng tinh ma thì phái nam đắc lợi rộng lớn, phái đẹp cũng gặp gỡ suôn sẻ, song ko vày phái nam.

1.5 Sao Thái Âm (Nguyệt Diệu) - Cát tinh

Sao han Thai Am nam giới 2023 

Thái Âm là một trong cát tinh ma mạnh nằm trong hành Thủy, là sao chiếu mệnh đảm bảo chất lượng, căn nhà về lợi danh lưỡng toàn, đảm bảo chất lượng hơn nhiều mang đến nữ giới mạng.

Sao Thái Âm chiếu mạng những tuổi:

 • Nam mạng: 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98 tuổi hạc mụ.
 • Nữ mạng: 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94 tuổi hạc mụ.

Lợi ích thừa hưởng khi sao Thái Âm chiếu mạng năm 2023:

 • Có thời cơ bội thu về tiền lộc, marketing, kinh doanh.
 • Nam giới sẽ tiến hành người không giống trợ giúp về gia tài, sự nghiệp, nếu như đang được vô giới hạn tuổi kết duyên rất có thể lập mái ấm gia đình.
 • Nữ giới tiếp tục trở nên tân tiến sự nghiệp mạnh mẽ và uy lực, lợi danh lưỡng toàn, sinh con cái.
 • Có lợi mang đến ai thao tác làm việc tương quan cho tới nhà đất, tu sửa, thay thế, xây đắp căn nhà cửa ngõ.

1.6 Sao Mộc Đức (Mộc Diệu) - Cát tinh

Sao han Moc Duc nam giới 2023 

Mộc Đức là một trong phước tinh ma nằm trong hành Mộc vô khối hệ thống cửu diệu niên hạn, cho dù nam giới hoặc nữ giới nhưng mà được sao này chiếu mạng đều gặp gỡ suôn sẻ. 

Sao Mộc Đức chiếu mạng những tuổi:

 • Đối với nam giới 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 tuổi hạc âm
 • Đối với nữ: 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 tuổi hạc âm

Lợi ích thừa hưởng khi sao Mộc Đức chiếu mạng năm 2023:

 • Quý nhân trợ mệnh, rất có thể gặp gỡ người đảm bảo chất lượng chỉ bảo thêm thắt bên trên con phố sự nghiệp, marketing được ví như “vén mây nhòa để xem thấy mặt mày trời, mặt mày trăng, bay ngoài u ám và mờ mịt, tối tăm. Tuy nhiên, với những người mới mẻ chính thức khởi nghiệp cần thiết cẩn trọng, phòng ngừa thất bại. 
 • Hôn nhân hòa thích hợp, đảm bảo chất lượng về mặt mày cưới chất vấn.
 • Phụ nữ giới có thai gặp gỡ điềm tốt, tính cơ hội đứa con trẻ trong tương lai ý chí, tỉnh bơ, quyết đoán.
 • Có bằng hữu mới mẻ, sở hữu thời cơ thăng quan lại tiến bộ chức.
 • Công việc bình phúc lợi an sinh tài sinh lợi. 
 • Đối với việc tiếp thu kiến thức của một trong những người thì năm này ghi lại một mốc quan lại vô trong veo sự nghiệp tiếp thu kiến thức của tôi, thông thường gặp gỡ thầy xuất sắc, chúng ta đảm bảo chất lượng, trợ giúp vô tiếp thu kiến thức và giành được kết quả cao.

1.7 Sao Thủy Diệu (Thủy Diệu) - Trung tinh

Sao han Thuy Dieu nam giới 2023 

Đây là một phước lộc tinh ma nằm trong Cửu diệu, nếu như ai được chiếu mệnh thì bại là vấn đề suôn sẻ, chủ về tiền lộc hỉ, sao này vô cùng thích hợp cho những người mệnh Mộc và Kim, nó mang lại sự bất thần và suôn sẻ vô việc làm. Tuy nhiên, theo dõi Review cộng đồng, đấy là trung tinh ma, vừa phải sở hữu tính đảm bảo chất lượng lại vừa phải đem một trong những mặt mày giới hạn.

Sao Thủy Diệu chiếu mạng những tuổi:

 • Nam mạng: 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 tuổi hạc âm
 • Nữ mạng: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 tuổi hạc âm

Ảnh tận hưởng của sao Thủy Diệu cho tới cuộc sống thường ngày vô năm 2023:

Xem thêm: mệnh kin hợp màu gì

 • Đối với công danh: khi gặp gỡ sao này nhiều người thăng tiến bộ như Long vẫy vùng điểm đại dương cả.
 • Xét về gia tài, tài sản: sở hữu tín hiệu tăng tiến bộ theo dõi thời hạn không ngừng nghỉ. phần lớn người đi làm việc ăn xa vời tiếp tục nhận được thành công xuất sắc tỏa nắng.
 • Tuy nhiên sở hữu điềm nguy hiểm về sông nước. Không nên lên đường sông biển, ra đi rời qua quýt sông qua quýt đò, rời tạo ra giành giật cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.
 • Sao này kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch, sở hữu tín hiệu thị phi, bệnh tật bị bệnh hoặc tai ương bất thần.

1.8 Sao Vân Hán (Sao Vân Hớn) (Hỏa Diệu) - Trung tinh

Sao han Van Han, sao han Van Hon nam giới 2023 

Vân Hán là một trong trung tinh ma, sở hữu tính đảm bảo chất lượng và xấu xí, hiệu quả không thực sự mạnh. Sao này căn nhà về bị bệnh, nữ giới nhân khó khăn sinh, dễ dàng gặp gỡ họa huyết quang quẻ, nam giới nhân thì quan lại ngôi trường bất lợi. mái ấm không an tâm, điền sản bất vượng, tự động nên thận trọng.

Sao Vân hán chiếu mạng những tuổi:

 • Nam mạng: 06, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96 tuổi hạc âm
 • Nữ mạng: 11, đôi mươi, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 tuổi hạc âm

Ảnh tận hưởng của sao Vân Hán cho tới cuộc sống thường ngày năm 2023:

 • Làm ăn từng việc đều trung bình
 • Đề chống thương tật, đâu nhức nhối, mồm mồm. 
 • Nói lời nói khó khăn nghe dễ dẫn đến thiệt thân 
 • Nam gặp gỡ tai tinh ma, bị khiếu nại, thưa bất lợi, nữ giới ko đảm bảo chất lượng về bầu sản nhất là vô tháng bốn, mon 8 âm lịch.
 • Gia đình không an tâm, điền sản bất vượng, tự động nên thận trọng.Trở nên thủ vô cùng, bảo đảm an toàn nề nếp cũ, khá cổ hủ và ko ưa thay đổi. Dễ vướng vô những phiền nhiễu về sách vở và giấy tờ, khiếu nại tụng, nóng tính ko lưu giữ mồm miện nên xích míc, tranh luận.

1.9 Sao Thổ Tú (Thổ Diệu) - Trung tinh

Sao han Tho Tu nam giới 2023 

Thổ Tú là trung tinh ma, sở hữu mang ý nghĩa hóa học đảm bảo chất lượng xấu xí xen kẽ, song, cường độ tác động không thực sự rộng lớn. 

Sao Thổ Tú chiếu mạng những tuổi:

 • Nam mạng: 11, đôi mươi, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 tuổi hạc âm
 • Nữ mạng: 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95 tuổi hạc âm

Ảnh tận hưởng của sao Thổ Tú cho tới cuộc sống thường ngày năm 2023:

 • Bị xấu xa hãm sợ hãi, thực hiện ăn khó khăn thuận tiện vì thế xung xung quanh luôn luôn sở hữu những xấu xa gièm pha trộn, hủy hoại, từng sự khó khăn trở thành.
 • Sức khỏe mạnh ko được đảm bảo chất lượng, hoặc bị nhức nhức nhối, tuy nhiên căn bệnh không thực sự nặng nề.
 • Đi xa vời ko thuận tiện, nên giới hạn ra đi rời gặp gỡ nàn.
 • Tình cảm ko được trót lọt, gặp gỡ nhiều trắc trở, xẩy ra nhiều tranh luận, giành giật chấp ko xứng đáng sở hữu.
 • Trong lòng hoặc đem nỗi sầu man mác, tư tưởng ko vững vàng vàng, hoặc thiếu tín nhiệm, ko nhiệt huyết vô việc làm thực hiện ăn, tuy nhiên cũng ko gặp gỡ tai ương gì. Vì thế, nên mò mẫm cơ hội kiểm soát và điều chỉnh xúc cảm của tôi vày những điều tích vô cùng.
 • Người cao tuổi hạc dễ dẫn đến bị bệnh hoành hành, nhức nhối lâu khó khăn ngoài. Gia trạch không an tâm, hoặc nằm mộng mơ mị, tránh việc nuôi loài vật gì.

2. Hình ảnh tận hưởng của những niên hạn vô năm 2023

8 niên hạn tảo vòng liên tiếp thường niên, phân phân thành những đại, đái hạn không giống nhau.

 • Đại hạn: Toán Tận, Huỳnh Tuyển
 • Tiểu hạn: Tam Kheo, Ngũ Mộ
 • Xấu: Thiên Tinh, Thiên La, Địa Võng, Diêm Vương

Bảng tóm lược đặc thù những hạn năm 2023

Tên hạnTính hóa học hạn
Hạn Toán TậnTật bệnh, hao tài
Hạn Huỳnh TuyểnBệnh nặng, hao tài
Hạn Tam KheoTay chân nhức mỏi
Hạn Ngũ MộHao tiền tốn của
Hạn Thiên TinhBị thưa kiện, thị phi
Hạn Thiên LaBị phá phách ko yên
Hạn Địa VõngTai tiếng, coi chừng tù tội
Hạn Diêm VươngNgười xa vời đem tin cẩn buồn

  
Diễn giải cụ thể những hạn vô năm 2023:

2.1 Hạn Toán Tận

Toán Tận nằm trong Đại hạn. Gặp hạn Toán tận, hao tài, ngộ trúng. Đi đàng đem chi phí nhiều hoặc thiết bị nữ giới trang quý giá bán ắt bị cướp giựt và tánh mạng cũng lâm nguy cấp. Chớ sở hữu hùm hạp hay phải đi khai quật lâm thổ sản ắt gặp gỡ tai nạn ngoài ý muốn.

2.2 Hạn Huỳnh Tuyển (Huỳnh Tuyền)

Huỳnh Tuyển là Đại hạn. Gặp hạn Huỳnh tuyền, sở hữu hội chứng hiện tượng đau đầu, xây xẩm. Không nên mưu lược lợi vày đàng thủy, chớ bảo hội chứng mang đến ai vì thế ắt tiếp tục sinh chuyện bất lợi.

2.3 Hạn Tam Kheo

Tam Kheo là Tiểu hạn. Gặp hạn Tam kheo phòng ngừa nhức tay chân, hội chứng thấp khớp Hay là hồi hộp buồn cho những người đằm thắm yêu thương. Tránh tụ họp nơi đông đúc e gặp gỡ sự rủi ro khủng hoảng. Tránh khiêu khích, nên nhẫn nhịn. Đề chống thương tích thủ công, phòng tránh, lưu giữ gìn củi lửa mang đến lắm.

2.4 Hạn Ngũ Mộ

Ngũ Mộ là Tiểu hạn. Gặp hạn Ngũ mộ, hao tài, không an tâm. Chớ mua sắm thiết bị lậu và chớ mang đến ai ngủ nhờ vì thế sẽ có được tai cất cánh họa gởi. Phòng tài hao của rơi rụng. Tránh mua sắm thiết bị không tồn tại hóa đơn.

2.5 Hạn Thiên Tinh

Gặp hạn Thiên Tinh, phòng ngừa ngộ độc, sở hữu bầu chớ vói lấy thiết bị bên trên cao, e bị té trụy bầu, nguy khốn, cũng nên phòng ngừa khi ăn uống hàng ngày kẻo ngộ độc. Đau nhức nhối nên thành ý cầu chư Phật chừng mang đến mới mẻ qua quýt ngoài.

2.6 Hạn Thiên La

Gặp hạn Thiên La, phòng ngừa cảnh phu thê ly cơ hội, nhẫn nhịn vô căn nhà nhằm rời cảnh bại, chớ ghen tị tương gắt gỏng nhưng mà chuyện nhỏ nhắn xé đi ra to lớn.

2.7 Hạn Địa Võng

Gặp hạn Địa Võng dễ dẫn đến vướng tai tiếng, coi chừng tù tội, kỵ lên đường với ai khi trời tối. Chớ cho những người ngủ trọ, rời mua sắm thiết bị lậu hoặc thiết bị quốc cấm.

2.8 Hạn Diêm Vương

Gặp hạn Diêm Vương dự đoán sẽ có được người xa vời đem tin cẩn buồn, khó khăn bay trở ngại thời điểm hiện tại tuy nhiên về mưu lược sinh thì đảm bảo chất lượng, được tiền lộc đầy đủ, sung sướng.
 

IV. Cách cúng dưng sao hóa giải năm 2023

Việc cúng dưng sao hóa giải nhằm mục đích mục tiêu đó là giảm sút xui khí của sao xấu xí, gia tăng lộc khí của sao đảm bảo chất lượng, kể từ bại cầu ao ước 1 năm mới mẻ bình an, phát đạt. 

Gia căn nhà rất có thể tổ chức cúng hóa giải 1 phen vô khi đầu xuân năm mới mới mẻ hoặc rất có thể cúng mỗi tháng vô những ngày cố định và thắt chặt ứng với sao chiếu mệnh. Dù là kiểu dáng nào là lên đường nữa, rinh lễ và hành lễ sao mang đến thích hợp, bộc bạch tấm lòng tôn kính là được, ko miễn chống nên mâm cao cỗ lênh láng.

Cung dang sao giai han nam giới 2023 Quy Mao 

1. Hướng dẫn cơ hội cúng dưng sao năm 2023
 

1.1 Cách cúng giải sao Thái Bạch năm 2023

 • Thời gian: Ngày 15 âm mỗi tháng hoặc rất có thể cúng 1 phen vô những ngày đầu xuân năm mới mới mẻ.
 • Sắm lễ: 8 cây nến, hoa quả trái cây, trà nước, bánh ngược và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”. 

1.2 Cách cúng giải sao Kế Đô năm 2023

 • Thời gian: Ngày 18 âm lịch mỗi tháng hoặc cúng 1 phen vô khi đầu xuân năm mới mới mẻ.
 • Sắm lễ: 9 cây nến, hoa quả trái cây, trà nước, bánh ngược và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ:  “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”.

1.3 Cách cúng giải sao La Hầu năm 2023

 • Thời gian: Ngày mùng 8 âm lịch mỗi tháng hoặc cúng 1 phen vô khi đầu xuân năm mới.
 • Sắm lễ: 9 cây nến, hoa quả trái cây, trà nước, bánh ngược và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân". 

1.4 Cách cúng giải sao Thổ Tú năm 2023

 • Thời gian: 19 âm lịch mỗi tháng hoặc 1 phen có một không hai vô đầu xuân năm mới mới mẻ.
 • Sắm lễ: 5 cây nến, hoa quả trái cây, trà nước, bánh ngược và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân”. 

1.5 Cách cúng giải sao Thủy Diệu năm 2023

 • Thời gian: Ngày 21 âm lịch hàng mon, hoặc cúng 1 phen vô đầu xuân năm mới.
 • Sắm lễ: 7 đèn cây nến, hoa quả trái cây, trà nước, bánh ngược và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”. 

1.6 Cách cúng giải sao Vân Hán năm 2023

 • Thời gian: Ngày 29 âm lịch mỗi tháng. Hoặc rất có thể tổ chức 1 phen vô đầu xuân năm mới mới mẻ.
 • Sắm lễ: 15 cây nến, hoa quả trái cây, trà nước, bánh ngược và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân” 

1.7 Cách cúng dưng sao Thái Dương năm 2023

 • Thời gian: Ngày 27 âm lịch mỗi tháng hoặc khi đầu xuân năm mới mới mẻ.
 • Sắm lễ: 2 cây nến, hoa quả trái cây, trà nước, bánh ngược và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”. 

1.8 Cách cúng dưng sao Thái Âm năm 2023

 • Thời gian: Ngày 26 âm lịch mỗi tháng hoặc khi đầu xuân năm mới mới mẻ.
 • Sắm lễ: 7 cây nến, hoa quả trái cây, trà nước, bánh ngược và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân” 

1.9 Cách cúng dưng sao Mộc Đức năm 2023

 • Thời gian: Ngày 25 âm lịch mỗi tháng hoặc cúng một phen vô khi đầu xuân năm mới mới mẻ.
 • Sắm lễ: 20 cây nến, hoa quả trái cây, trà nước, bánh ngược và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”. 

Mẫu bài xích văn khấn cúng dưng sao hóa giải năm 2023

Dưới đấy là bài xích văn khấn cúng dưng sao hóa giải năm Quý Mão 2023 vận dụng mang đến toàn bộ những tuổi hạc. Tuy nhiên, ứng với từng sao lại mang tên sao và tên tuổi những vị thần sao không giống nhau. quý khách hàng gọi cần thiết chú ý thay cho thay đổi khi hành lễ. Bài văn khấn như sau:

Nam tế bào a di Đà Phật!
Con bái chín phương Trời, chục phương Chư Phật, Chư Phật chục phương.

- Nam tế bào Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Tlượng đế.

- Con kính bái Đức Trung Thiên tinh ma chúa Bắc vô cùng Tử vi Tràng Sinh Đại đế.

- Con kính bái ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân

- Con kính bái Đức Hữu Bắc Đẩu cửa ngõ hàm Giải ách tinh ma quân

Con kính bái .... (danh xưng những vị thần sao khi hành lễ phía trên).

- Con kính bái Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Châu quân.

Tín căn nhà con cái là:…………………

Hôm ni là ngày……. tháng…….. năm ……
Tín căn nhà con cái thành ý rinh lễ, mùi hương hoa trà ngược, châm nén tâm mùi hương thiết lập linh án bên trên (địa chỉ)…… để thực hiện lễ hóa giải sao (tên sao)... chiếu mệnh:

Cúi ao ước chư vị chấp kỳ lễ bạc hộ trì phù trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, lâu mang đến bọn chúng con cái gặp gỡ từng sự lành lặn, rời từng sự dữ, gia nội bình yên tĩnh, an khang - thịnh vượng phát đạt.

Tín căn nhà con cái lễ bạc tâm trở thành, trước án kính lễ, cúi van nài được hộ trì phù trì.

Nam tế bào a di Đà Phật!


2. Hướng dẫn cơ hội hóa giải sao hạn năm 2023 vày phong thủy

 
2.1 Cách hóa giải sao chiếu mệnh năm 2023

 • Sao La Hầu chiếu: Sao này nằm trong hành Kim, rất có thể dùng những item tử vi phong thủy nằm trong hành Thủy nhằm khắc chế và kìm hãm, giảm sút những tai ương xui xẻo rất có thể xẩy ra. Nên sử dụng những dụng cụ hoặc đem âu phục black color, màu sắc xám, màu xanh da trời đại dương. Cũng rất có thể dùng item tử vi phong thủy thực hiện kể từ đá thạch anh đen ngòm, thạch anh sương, thạch anh tóc đen ngòm, mã óc xanh lơ dương, saphia…
 • Sao Kế Đô chiếu: Sao này đem hành Thổ, mong muốn hóa giải được những mối cung cấp tích điện xấu đi kể từ sao này thì rất cần được sử dụng hành Kim nhằm tiết chế. Do bại nên đem những thiết bị white color, bạc, xám, ghi. cũng có thể sử dụng những item tử vi phong thủy thực hiện bằng đá tạc quý white color như thạch anh White nhằm áp chế…
 • Sao Thái Bạch chiếu: Vì sao này nằm trong hành Kim nên người dân có sao này chiếu rời đem hoặc sử dụng những thiết bị white color là tốt nhất có thể. Màu sắc nên thông thường xuyên dùng hoặc xúc tiếp bao gồm đen ngòm hoặc xanh lơ dương. cũng có thể sử dụng những thiết bị trang sức đẹp tử vi phong thủy thực hiện bằng đá tạc thạch anh đen ngòm, thạch anh tóc đen ngòm, saphia…
 • Sao Thổ Tú chiếu: Trong căn nhà nên treo nhiều dụng cụ như ý cát tường, cầu may mắn hoặc sử dụng trang sức đẹp kim cương, ngọc tử vi phong thủy white color như vàng, thạch anh White, mã óc trắng… 
 • Sao Thủy Diệu chiếu: Những loại kim cương như thạch anh đen ngòm, thạch anh tóc đen ngòm, saphia, thạch anh White, mã óc White, phỉ thúy, ngọc lục bảo… cũng tương đối phù hợp sử dụng vô năm sở hữu sao này chiếu. quý khách hàng nên đem theo dõi bản thân hoặc chế thực hiện item tử vi phong thủy trưng bày vô căn nhà.
 • Sao Vân Hán chiếu: Sao đem 5 hành Hỏa, nên sử dụng hành Thổ nhằm tiết khí hành Hỏa của sao xấu xí. cũng có thể treo trang sức đẹp kim cương gold color, gray clolor như Thạch anh vàng, Thạch anh tóc vàng, Thạch anh ưu linh nâu, hổ phách… 
 • Sao Mộc Đức chiếu: Có thể treo trang sức đẹp đá tử vi phong thủy màu xanh da trời lá như: Ngọc phỉ thúy hoặc cũng rất có thể sử dụng black color nằm trong hành Thủy. Mục đích là nhằm Thủy sinh mộc càng thêm thắt đảm bảo chất lượng, cũng rất có thể treo kim cương màu xanh da trời dương hoặc black color như Thạch anh đen ngòm, Thạch anh tóc tiên đen ngòm, Lam hướng dẫn (Ngọc lam)…
 • Sao Thái Âm chiếuNên dùng những vật dụng hoặc item tử vi phong thủy vày vàng, bạc hoặc trang sức đẹp được màu sắc đen ngòm, xanh lơ đại dương, ánh kim hoặc White như: thạch anh White, thạch anh đen ngòm, đá mặt mày trăng, topaz xanh lơ dương… Đồng thời giới hạn dùng những thiết bị trang sức đẹp hoặc item màu xanh da trời lá cây hoặc vàng, nâu.
 • Sao Thái Dương chiếuNam giới rất có thể dùng item tử vi phong thủy hoặc treo trang sức đẹp kim cương red color, màu sắc hồng, màu sắc tím như Thạch anh tóc đỏ lòm,Thạch anh tím, Thạch anh hồng...; màu xanh da trời lá như: Vòng tay ngọc Myanmar, Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo ruby xanh lơ.. Nữ giới treo trang sức đẹp kim cương gray clolor, gold color như Thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, Thạch anh vàng, Thạch anh tóc vàng,…

2.2 Cách hóa giải niên hạn năm 2023
 

Xem thêm: 29/09 mệnh gì

Để hóa giải niên hạn gặp gỡ nên vô năm Quý Mão, về cơ phiên bản tự động phiên bản đằm thắm từng người nên tâm lý tích vô cùng, hành sự phía thiện nhằm tích phúc phần, vận mệnh ắt xoay đem. Hình như, còn một trong những chú ý không giống cũng chung hóa giải phần nào là mức độ tác động của hạn. Cụ thể:

 • Hạn Diêm Vương: Hạn Diêm Vương đa số gây hư tổn về sức mạnh, đặc trưng xấu xí với tình huống người căn bệnh, bệnh tật và phụ nữ giới có thai. Vì thế cần thiết dữ thế chủ động theo dõi dõi sức mạnh, rời lao lực nhưng mà hao phí gia tài vì thế trị liệu bị bệnh. 
 • Hạn Toán Tận: Toán Tận là hạn căn nhà về tiêu tốn gia tài, gia tài nhưng mà ko dự trù trước được. Do bại, cẩn trọng vô hùn hạp thực hiện ăn, phòng ngừa bị lừa lật. Ra ngoài giới hạn đem theo không ít chi phí mặt mày kẻo bú mớm kẻ xấu xí rình mò mẫm. Đi đứng cẩn trọng, phòng ngừa tai nạn ngoài ý muốn bất thần.
 • Hạn Huỳnh Tuyển: Hạn này đa số gây hư tổn yếu tố gia tài và sức mạnh. Nên để nhiều thời hạn nghỉ dưỡng, che chở sức mạnh phiên bản đằm thắm. Hạn chế đi làm việc ăn xa vời, nhất là điểm sông nước kẻo gặp gỡ nguy hiểm. Thận trọng vô thực hiện ăn, rời tư tưởng tham ô lam nhưng mà rơi rụng cả chì lẫn lộn chài.
 • Hạn Tam Kheo: Đi lại cẩn trọng, rời xẩy ra những tai nạn ngoài ý muốn giao thông vận tải bất thần. Đồng thời cần thiết giữ lại chính sách ăn uống hàng ngày và nghỉ dưỡng phải chăng, giới hạn những căn bệnh về tứ chi. Hành sự cẩn trọng, rời hấp tấp vội vàng nhưng mà rơi rụng thời cơ khan hiếm sở hữu.
 • Hạn Ngũ Mộ: Tiền của nên lưu giữ gìn cẩn trọng, tránh việc nghe lời nói hoặc tin cẩn tưởng người không giống nhưng mà giải ngân cho vay hoặc mang đến mượn. Chẳng may chi phí ko thu lại được nhưng mà nghĩa cũng không thể. Sống phía thiện, tu tâm chăm sóc tính, mang đến lên đường nhưng mà ko cần thiết nhận lại. Tốt nhất nên kết uỷ thác với những người dân hiền lành, rời người cao bồi, lừa lật. Hạn chế cho những người kỳ lạ vào trong nhà, nhất là ngủ qua quýt tối kẻo bị lừa lật tiền bạc.
 • Hạn Thiên La: Không nên tự động lo lắng phiền não, thay cho vô bại hãy mò mẫm người tâm sự, share thú vui nỗi sầu vô cuộc sống thường ngày. Cẩn thận vào cụ thể từng hành vi và lời nói rằng, rời vướng vô thị phi tăm tiếng trong số quan hệ xã uỷ thác. Giữ tính cách hợp lý, rời giá buốt giẫn dữ nhưng mà té căn bệnh.
 • Hạn Thiên Tinh: Chú ý cho tới ăn uống hàng ngày, rời bị ngộ độc thức ăn. Trong thực hiện ăn, người gặp gỡ hạn này cần thiết cẩn trọng và đo lường rộng lớn. Không nên tin cẩn lời nói người không giống nhưng mà thực hiện ăn sai ngược phạm vô pháp lý.
 • Hạn Địa Võng: Tốt nhất thực hiện ăn chân chủ yếu, kinh doanh marketing rõ rệt và sáng tỏ. Nhập sản phẩm & hàng hóa thành phầm đích quality, sở hữu hóa đơn hội chứng kể từ rõ rệt. Đừng vì thế dòng sản phẩm ROI nhưng mà phân phối rẻ mạt lộc tâm. Không nên lên đường thoát ra khỏi căn nhà vô trời tối, rủi ro tai nạn ngoài ý muốn bất thần xẩy ra vô cùng nguy khốn. Đồng thời tránh việc cho những người kỳ lạ vay mượn mượn chi phí hoặc ngủ nhờ qua quýt tối kẻo bị trộm cắp, lừa lật gia tài.

Trên trên đây Lịch Ngày Tốt tiếp tục share toàn cỗ vấn đề về Xem sao hạn năm 2023 tương đối đầy đủ những tuổi hạc con cái giáp. Chúc chúng ta và mái ấm gia đình năm mới tết đến Vạn sự An lành!

Tin bài xích nằm trong thường xuyên mục: