đại sứ đặc mệnh toàn quyền tiếng anh là gì

VIETNAMESE

đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Bạn đang xem: đại sứ đặc mệnh toàn quyền tiếng anh là gì

ambassador extraordinary and plenipotentiary

NOUN

/æmˈbæsədər ɪkˈstrɔrdəˌnɛri ænd plenipotentiary/

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền là một trong đại sứ được cử cho tới thay mặt cho 1 vương quốc với không thiếu quyền lực tối cao và ủy quyền trong những công việc thương thuyết và thỏa thuận những thỏa thuận hợp tác với vương quốc không giống.

1.

Xem thêm: sinh ngày 29 tháng 12 thuộc mệnh gì

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền mái ấm trì đón tiếp nước ngoài gửi gắm.

The ambassador extraordinary and plenipotentiary hosted a diplomatic reception.

2.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền thương thuyết hiệp nghị thương nghiệp thân ái nhị vương quốc.

Xem thêm: mệnh thổ đeo vòng hổ phách màu gì

The ambassador extraordinary and plenipotentiary negotiated a trade agreement between the two nations.

Phân biệt ordinary và extraordinary: - Ordinary (bình thường) Ví dụ: He lived an ordinary life, working a regular 9-to-5 job. (Anh tao sinh sống một cuộc sống đời thường thông thường, thực hiện việc làm kể từ 9h sáng sủa cho tới 5 giờ chiều.) - Extraordinary (phi thường) Ví dụ: Her singing voice is extraordinary; it's unlike anything I've ever heard. (Giọng hát của cô ý ấy phi thường; nó khác hoàn toàn bất kể điều gì tôi từng nghe.)

* Nếu ghi lộn trở thành extra ordinary thì tiếp tục đem tức thị cực kỳ thông thường, nên cảnh giác chớ lầm lẫn Lúc viết lách nhé!