giải sách giáo khoa toán lớp 4

Xem tất cả tài liệu Khối 4 : đây

sách giáo khoa toán lớp 4

Thông tin

Đơn vị trình bày: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bạn đang xem: giải sách giáo khoa toán lớp 4

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa toán lớp 4 bao gồm các bài học sau:

MỤC LỤC

Xem thêm: tuổi ngọ thuộc mệnh gì

 • Ôn tập các số đến 100 000
 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
 • Biểu thức có chứa một chữ cái
 • Luyện tập
 • Số có sáu chữ số
 • Luyện tập
 • hàng và lớp
 • So sánh các số có nhiều chữ số
 • Lớp triệu triệu
 • Hàng triệu và lớp triệu (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Dãy số tự nhiên
 • Viết số tự nhiên dưới dạng thập phân
 • So sánh và sắp thứ tự các số tự nhiên
 • Luyện tập
 • Yên, trọng lượng, tấn
 • Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Giây, thế kỷ
 • Luyện tập
 • Tìm trung bình
 • Luyện tập
 • Đồ thị
 • Biểu đồ (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • tổng kết
 • phép trừ
 • Luyện tập
 • Biểu thức có chứa hai chữ cái
 • Tính chất giao hoán của phép cộng
 • Biểu cảm với thần ba chữ
 • Bổ sung tài sản
 • Luyện tập
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Hai đường thẳng vuông góc
 • Hai đường thẳng song song
 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc
 • Vẽ hai đường thẳng song song
 • Thực hành vẽ hình chữ nhật
 • Thực hành vẽ hình vuông
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Nhân với một số có một chữ số
 • Tính chất giao hoán của phép nhân
 • Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000
 • Tính chất kết hợp của phép nhân
 • Nhân với một số tận cùng bằng 0
 • đề xi mét vuông
 • Mét vuông
 • Nhân một số với một tổng
 • Nhân một số với một hiệu
 • Luyện tập
 • Nhân với số có hai chữ số
 • Luyện tập
 • Giới thiệu về phép nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
 • Nhân với số có ba chữ số
 • Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Chia một tổng cho một số
 • Chia cho số có một chữ số
 • Luyện tập
 • Chia một số cho một tích
 • Chia một sản phẩm cho một số
 • Chia hai số có tận cùng bằng 0
 • Chia cho số có hai chữ số
 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • thương có chữ số 0
 • Chia cho số có ba chữ số
 • Luyện tập
 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • chia hết cho 2
 • chia hết cho 5
 • Luyện tập
 • chia hết cho 9
 • chia hết cho 3
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Kilomét vuông
 • Luyện tập
 • hình bình hành
 • Diện tích hình bình hành
 • Luyện tập
 • phân số
 • Phân số và phép chia các số tự nhiên
 • Phân số và phép chia các số tự nhiên (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • phân số bằng nhau
 • rút gọn phân số
 • Luyện tập
 • Mẫu số của phân số
 • Quy đồng mẫu số của phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • So sánh hai phân số cùng mẫu số
 • Luyện tập
 • So sánh hai phân số khác mẫu số
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • cộng phân số
 • Phép Cộng Phân Số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • phép trừ phân số
 • Phép Trừ Phân Số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • phép nhân phân số
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Tìm phân số của một số
 • phép chia phân số
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • hình thoi
 • Diện tích hình thoi
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Về điểm số
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • Tỉ lệ bản đồ
 • Ứng dụng của tỷ lệ bản đồ
 • Ứng dụng của tỷ lệ bản đồ (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Thực hành (tiếp theo)
 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập các phép toán với số tự nhiên
 • Ôn tập về các phép toán với số tự nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập về các phép toán với số tự nhiên (tiếp theo)
 • Xem lại biểu đồ
 • Luyện tập về phân số
 • Ôn tập các phép toán với phân số
 • Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • thực hành định lượng
 • Rà soát định lượng (tiếp theo)
 • Rà soát định lượng (tiếp theo)
 • ôn tập hình học
 • Ôn tập hình học (tiếp theo)
 • Ôn tập về tìm số trung bình cộng
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của hai số đó
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • thực hành chung
 • thực hành chung

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

Xem thêm: 1987 mệnh gì nam

 • Lời giải Sách bài tập Toán lớp 4
 • Giải toán lớp 4
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 4
 • Sách Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1
 • Sách Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2