mệnh đề không xác định là gì

Mệnh đề mối liên hệ là phần cần thiết vô ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng. Mệnh đề mối liên hệ vô giờ đồng hồ Anh sở hữu nhì loại là mệnh đề mối liên hệ ko xác lập và xác định. Trong số đó, mệnh đề ko xác lập sẽ tiến hành reviews qua quýt nội dung bài viết sau. Cùng mò mẫm hiểu cụ thể ngay lập tức.

null

Bạn đang xem: mệnh đề không xác định là gì

Mệnh đề ko xác lập vô giờ đồng hồ Anh

1. Định nghĩa mệnh đề mối liên hệ ko xác định

Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập là gì? Mệnh đề ko xác định (Non-defining relative clauses) bổ sung cập nhật, hỗ trợ thêm thắt vấn đề mang đến danh kể từ đứng trước.

Ví dụ:

My best friend Tom, who is near my house, gave u an early birthday present. (Bạn thân ái nhất của tôi Tom, người tuy nhiên ở ngay gần ngôi nhà tôi, vẫn tặng rubi sinh nhật sớm mang đến tôi.)

2. Cách người sử dụng mệnh đề mối liên hệ ko xác lập vô giờ đồng hồ Anh

Mệnh đề mối liên hệ ko xác định (Non-defining relative clauses) là mệnh đề hỗ trợ thêm thắt vấn đề về người, vật hoặc vấn đề đang được xác lập.

Không nhất thiết cần sở hữu mệnh đề ko xác lập vô câu, không tồn tại câu vẫn đầy đủ nghĩa. Khi nào là người sử dụng mệnh đề mối liên hệ ko xác định? Nó được sử dụng Khi danh kể từ là danh kể từ xác lập. Mệnh đề được ngăn cơ hội với mệnh đề chủ yếu bởi vì một hoặc nhì vết phẩy (,) hoặc vết gạch men ngang (-).

Ví dụ: 

  • Tom’s mother, who lives in Poland, has 4 grandchildren.(Mẹ của Tom, sinh sống ở Ba Lan, sở hữu 4 người cháu)
  • My grandfather, who is dead now, came from Viet Nam. (Ông của tôi, hiện nay vẫn rơi rụng, tới từ Việt Nam)
  • They stopped at the museum, which they had never visited before. (Họ tạm dừng ở kho lưu trữ bảo tàng, điểm chúng ta trước đó chưa từng cho tới thăm hỏi trước đây)
  • I’ve just come back from London, where John lives..

Xem thêm:

=> “ẴM” TRỌN ĐIỂM NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU HỎI ĐUÔI CÙNG LANGMASTER

=> CHINH PHỤC ĐIỂM NGỮ PHÁP CẤU TRÚC CÂU TƯỜNG THUẬT CÙNG LANGMASTER

3.  Đại kể từ mối liên hệ vô mệnh đề mối liên hệ ko xác định

Các đại kể từ mối liên hệ được dùng vô mệnh đề mối liên hệ ko xác lập. Những đại kể từ này nằm tại vị trí chính thức mệnh đề mối liên hệ. Chúng nói tới danh kể từ xuất hiện nay trước nó vô câu.

null

Đại kể từ mối liên hệ vô mệnh đề ko xác định

4. So sánh sự khác lạ thân ái mệnh đề mối liên hệ ko xác lập và mệnh đề mối liên hệ xác định 

Trong mệnh đề mối liên hệ xác lập, những đại kể từ như  who, whom, và which thông thường sẽ tiến hành thay cho thế bởi vì that và cũng hoàn toàn có thể lược vứt bọn chúng. Còn vô mệnh đề mối liên hệ ko xác lập, tất cả chúng ta sẽ không còn thể thay cho thế đại kể từ không giống bởi vì that. Hơn không còn, các bạn cũng ko thể rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ ko xác lập như vô mệnh đề mối liên hệ xác lập. Trong mệnh đề ko xác lập, cần sở hữu đại kể từ, trong cả là đối tượng người sử dụng của động kể từ vô mệnh đề mối liên hệ. 

Thêm vô cơ, mệnh đề mối liên hệ ko xác lập tiếp tục luôn luôn được tách thoát ra khỏi phần còn sót lại của câu bởi vì vết phẩy. Còn mệnh đề mối liên hệ xác lập, các bạn sẽ ko cần phải có vết chấm câu.

Xem thêm: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ RÚT GỌN

Ví dụ: 

He gave u the letter, which was in a red envelope. (Anh ấy đem mang đến tôi lá thư đựng vô một phong tị nạnh color đỏ)

  • Cách nhận thấy mệnh đề mối liên hệ ko xác định: chỉ có một lá thư và lá thư sở hữu phong tị nạnh đỏ ửng. Ta cần người sử dụng đại kể từ mối liên hệ which, gửi trở thành câu như sau: He gave u the letter which/that was in a red envelope. 
  • Nếu người sử dụng mệnh đề mối liên hệ xác đinh thì có rất nhiều lá thư nhiều sắc tố không giống nhau và đem mang đến tôi lá thư sở hữu phong tị nạnh red color. Which hoàn toàn có thể được thay cho bởi vì that. Dấu phẩy sẽ tiến hành lược vứt.

5. Thành ngữ vô mệnh đề quan lại hệ

Khi dùng Mệnh đề mối liên hệ ko xác định, bạncó thể dùng trở thành ngữ theo dõi sau là những đại kể từ mối liên hệ. Các kể từ này đó là all of, some of, any of, each of, both of, either of, many of, half of, most of, a few of, none of, much of,  one of, … + whom, which.

Ví dụ:

  • There are 30 students in my class, a few of whom live in countryside. (Lớp tôi sở hữu 30 học viên, một vài ba vô số cơ sinh sống ở nông thôn)
  • Tom had hundred of books, most of which are comedy. (Tom sở hữu hàng trăm ngàn cuốn sách, phần rộng lớn vô số này đó là truyện hài)

null

Thành ngữ vô mệnh đề quan lại hệ

Xem thêm:

=> BÍ QUYẾT LÀM CHỦ CÁC CẤU TRÚC CÂU SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

=> 5 PHÚT HỌC CẤU TRÚC CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTION) ĐẦY ĐỦ, DỄ NHỚ

6. Sử dụng “which” Khi thưa cho tới mệnh đề khác

Trong tình huống này, đại kể từ mối liên hệ “which” được đặt tại mệnh đề mối liên hệ ko xác lập thưa cho tới toàn bộ vấn đề chứa chấp vô phần trước của tất cả câu. 

Xem thêm: bố mẹ mệnh hoả sinh con mệnh gì

Ví dụ:

  • Children gained bad result in the final exam, which made their parents very worry. (Những đứa trẻ em đạt được thành quả tệ vô kỳ đua thời điểm cuối kỳ, điều này khiến cho cha mẹ nó rất lo phiền lắng)
  • It will windy tomorrow, which we cancel our các buổi party. (Trời tiếp tục mưa ngày mai, khiến cho Cửa Hàng chúng tôi cần diệt bữa tiệc)

7. Bài luyện mệnh đề mối liên hệ ko xác định

Cùng thực hiện một vài bài luyện mệnh đề mối liên hệ ko xác định sau. Quý khách hàng tiếp tục đơn giản dễ dàng hiểu và vận dụng đích thị mệnh đề này từng khi.

7.1. Bài luyện 1: Điền đại mối liên hệ kể từ phù hợp vô vị trí trống

1. Do you know the country _____ he was born?

2. A bus is a big siêu xe _____ carries lots of people.

3. The woman _____ he is going đồ sộ marry is very lovely.

4. The girl, _____ short hair I lượt thích very much, studys hard.

5. He wants đồ sộ become a policeman, _____ is very difficult.

Đáp án:

1. where (in which)

2. which

3. whom

4. whose

5. which

7.2. Bài luyện 2: Viết lại câu dùng mệnh đề quan lại hệ

1. Quang Ninh is the North of Vietnam. It is very peaceful.

2. The food is delicious. Tom cooks the food.

3. They called a police man. He lived nearby.

4. My mother was born in Vung Tau. She was a nurse.

5. He desires he can fly. It is unrealistic.

Đáp án:

1. Quang Ninh, which is very peaceful, is the North of Vietnam.

2. The food Tom cooks is delicious.

3. They called a police man who lived nearby.

4. My mother, who was a nurse, was born in Vung Tau.

5. He desires he can fly, which is unrealistic.

Xem thêm: nam 1987 cung mệnh gì

Trên đấy là những kỹ năng cơ bạn dạng nhất thế nào là là mệnh đề mối liên hệ ko xác định, vô giờ đồng hồ Anh. Langmaster chúc bàn sinh hoạt giờ đồng hồ Anh thành công xuất sắc với chỉ dẫn cụ thể bên trên. 

Xem thêm: 

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ