mệnh đề quan hệ hạn định là gì

Mệnh đề mối liên hệ là phần kỹ năng và kiến thức cần thiết so với người học tập giờ Anh. Relative Clause được phân phân thành mệnh đề mối liên hệ xác lập và ko xác lập. Quý Khách đang được nắm vững về những loại mệnh đề này chưa? Hãy nằm trong ELSA Speak dò thám hiểu và phân biệt nhị loại mệnh đề mối liên hệ này nhé.

Định nghĩa về mệnh đề quan lại hệ 

Mệnh đề mối liên hệ là 1 trong phần của câu. Một mệnh đề mối liên hệ bao hàm nhiều kể từ hoặc là 1 trong cấu hình tương tự như một câu. Người tớ người sử dụng mệnh đề mối liên hệ nhằm bổ sung cập nhật, phân tích và lý giải rõ rệt rộng lớn nội dung được nhắc trước nó. 

Bạn đang xem: mệnh đề quan hệ hạn định là gì

Kiểm tra vạc âm với bài xích tập dượt sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tướng start recording!

Recording... Click to tướng stop!

loading

Ví dụ: The skirt that she bought is very expensive. (Cái váy cô ấy vừa phải mới tậu vô cùng cao giá.)

Trong câu bên trên tất cả chúng ta đem mệnh đề “that she has bought”. Mệnh đề này được dùng để làm bổ sung cập nhật thêm vào cho danh từ xưa này là “the skirt”.

Mệnh đề mối liên hệ được phân phân thành nhị loại là mệnh đề mối liên hệ xác lập và ko xác lập.

Mệnh đề mối liên hệ xác định (Defining Relative Clause)

Loại mệnh đề này được dùng sẽ giúp đỡ người gọi, người nghe xác lập đúng chuẩn người, sự vật, hiện tượng kỳ lạ, vấn đề đang rất được phát biểu cho tới nhập câu là ai, vật gì, yếu tố nào là. Chức năng của mệnh đề này là toan ngữ và bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa mang đến danh kể từ hoặc cụm danh kể từ đứng trước nó. 

Chúng tớ ko thể lược vứt mệnh đề mối liên hệ xác lập của câu vì thế tiếp tục thực hiện thay cho thay đổi chân thành và ý nghĩa của câu cơ. 

Ví dụ: He has given bầm the last diary which she had written before she died. (Anh tớ vừa phải fake mang đến tôi cuốn nhật ký sau cùng tuy nhiên cô ấy đang được ghi chép trước lúc tạ thế.)

=> Có những cuốn nhật ký của những người dân không giống tuy nhiên anh tớ chỉ lựa chọn fake cuốn nhật ký sau cùng tuy nhiên cô nàng này đã ghi chép trước lúc tạ thế.

Nếu lược vứt mệnh đề “which she had written before she died” tất cả chúng ta sẽ không còn biết cuốn nhật ký được nhắc tới là cuốn nào là.

Mệnh đề mối liên hệ ko xác định (Non-defining Relative Clause)

Mệnh đề này được dùng để làm bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa cho 1 danh kể từ hoặc cả một mệnh đề trước cơ của câu. Vị trí của mệnh đề này thông thường sau danh kể từ, hoặc mệnh đề tuy nhiên nó vấp ngã nghĩa. Tuy nhiên, mệnh đề ko xác lập ko nên là bộ phận tăng thêm ý nghĩa sẽ phải đem nhập câu, bởi vậy trọn vẹn hoàn toàn có thể lược vứt tuy nhiên ko tác động cho tới nghĩa công cộng của câu mong muốn mô tả.

Xem thêm: nữ sinh năm 2011 thuộc mệnh gì

Ví dụ: The dress which I bought at this shop is very expensive. (Chiếc váy tôi mua sắm ở cửa hàng này, có mức giá vô cùng giắt.)

Mệnh đề “which I bought at this shop” chỉ mất ứng dụng bổ sung cập nhật thêm thắt vấn đề về cái váy. Nếu như lược vứt mệnh đề này, nó không tồn tại tác dụng cho tới nghĩa của câu “the dress is very expensive”.

Một số chú ý về Non-defining Relative Clause Lúc sử dụng 

lưu ý về mệnh đề mối liên hệ ko xác lập | ELSA Speak

Khi dùng mệnh đề mối liên hệ ko xác lập, cần thiết lưu ý:

 • Không thay cho thế những đại kể từ who, which, whom vì chưng đại kể từ mối liên hệ that

Ví dụ:

My brother is a student, who has received a scholarship.=> đúng

My brother is a student that has received a scholarship. => sai

 • Không lược vứt đại kể từ quan lại hệ

Ví dụ:

The boy, who is sitting next to tướng her, is my son.=> đúng

The boy, sitting next to tướng her, is my son. => sai

 • Sử dụng which hoàn toàn có thể bổ sung cập nhật nghĩa cho tất cả một mệnh đề trước nó.

Ví dụ:

The result is very good. This makes bầm happy. => The result is very good which makes bầm happy. 

 • Non-defining Relative Clause mở màn vì chưng những cụm kể từ như all of, many of, both of, neither of, many of, some of… Các kể từ này hoàn toàn có thể bịa đặt trước đại kể từ mối liên hệ của mệnh đề.

Ví dụ: I sent all of the items, none of which she received. (Tôi đang được gửi toàn bộ đồ đạc và vật dụng, cô ấy không sở hữu và nhận được loại nào là cả.)

Xem thêm: nam quốc sơn hà được mệnh danh là gì

Cách phân biệt mệnh đề mối liên hệ xác lập và ko xác định 

Vậy thân thiết nhị mệnh đề đang được nhắc đem gì không giống nhau? Hãy nằm trong coi nhập bảng đối chiếu sau:

Mệnh đề mối liên hệ xác địnhMệnh đề mối liên hệ ko xác định
Vai trò xác lập vấn đề, vật, người. Nếu không tồn tại mệnh đề này sẽ không còn biết này là ai, vật gì, loại nào…
Ví dụ: The man who is sitting in front of the church is following bầm. 

Vai trò bổ sung cập nhật thêm thắt vấn đề nhằm ví dụ rộng lớn. Dù không tồn tại mệnh đề này, tất cả chúng ta vẫn biết này là ai, vật gì, và ra làm sao.
Ví dụ: Nam, who is sitting in front of the church, is following bầm.
Không ngăn cơ hội những mệnh đề vì chưng vết phẩyDùng vết phẩy nhằm ngăn cơ hội mệnh đề chủ yếu và phụ
Bổ sung chân thành và ý nghĩa không chỉ là mang đến danh kể từ, đại kể từ mặc cả một mệnh đềChỉ bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa mang đến danh kể từ, ko bổ sung cập nhật nghĩa mang đến mệnh đề.
Sự không giống nhau thân thiết mệnh đề xác lập và ko xác định

Bài tập dượt áp dụng

Bạn demo phối hợp những câu sau đây và dùng mệnh đề mối liên hệ xác lập, ko xác lập nhé:

 1. She sent letters to tướng bầm. These letters were not delivered to tướng bầm.
 2. I met a woman. Her son is a student in my class.
 3. We have visited Hanoi. Hanoi is the capital of Vietnam.
 4. Nobody can find the boy. He has been lost since January.
 5. He looks very angry with his daughter. She is wearing a short and red skirt.
 6. We don’t know how to tướng solve this problem. It makes us stressed.
 7. My father has sent some cakes. He made them.
 8. Why don’t you want to tướng eat this ice-cream? She spent a lot of time doing it for you. 
sử dụng thuần thục mệnh đề mối liên hệ nhập tiếp xúc nằm trong ELSA Speak

Mệnh đề mối liên hệ xác lập và ko xác lập thông thường thực hiện lầm lẫn cho những người học tập, vì thế thực tiễn chúng rất giống như nhau, song khi sự khác lạ gần như là khó khăn phân toan. ELSA Speak đang được kiến thiết hàng trăm ngàn bài xích rèn luyện giờ Anh, nhập cơ đem bài xích tập dượt về mệnh đề mối liên hệ. Để dùng thuần thục mệnh đề mối liên hệ Lúc tiếp xúc, hãy chuyển vận phần mềm luyện phát biểu giờ Anh ELSA Speak và thưởng thức nhé!