mệnh giá cổ phiếu tiếng anh là gì

VIETNAMESE

mệnh giá chỉ cổ phần

Bạn đang xem: mệnh giá cổ phiếu tiếng anh là gì

Mệnh giá chỉ CP là độ quý hiếm danh nghĩa của một CP được in ấn bên trên mặt mũi CP, trái khoán hoặc khí cụ tài chủ yếu không giống, vốn liếng điều lệ của công ty lớn CP đó là tổng mức mệnh giá chỉ của CP đang được cung cấp những loại.

1.

Thông thông thường, công ty lớn CP thông thường đem mệnh giá chỉ CP là 10.000 đồng/cổ phần, phía trên đó là mệnh giá chỉ ít nhất rao bán CP ra sức bọn chúng.

Normally, joint stock companies usually have a par value of VND 10,000 per share, which is the minimum par value đồ sộ offer shares đồ sộ the public.

Xem thêm: mệnh thổ cho gì vào ví

2.

Công ty CP A chiếm hữu vốn liếng điều lệ là 5.800.000.000 đồng và sản xuất 580.000 CP với mệnh giá chỉ là 10.000 đồng/cổ phần.

Joint-stock company A owns a charter capital of VND 5,800,000,000 and issues 580,000 shares with par value of VND 10,000/share.

Xem thêm: gia lai được mệnh danh là gì

Cùng phân biệt mệnh giá chỉ CP và mệnh giá chỉ CP nha!

- Mệnh giá chỉ CP (par value) là độ quý hiếm danh nghĩa của một CP được in ấn bên trên mặt mũi CP, trái khoán hoặc khí cụ tài chủ yếu không giống, vốn liếng điều lệ của công ty lớn CP đó là tổng mức mệnh giá chỉ của CP đang được cung cấp những loại.

- Mệnh giá chỉ CP (par value per shares) là mệnh giá chỉ hoặc thường hay gọi là độ quý hiếm danh nghĩa tuy nhiên công ty lớn CP ấn quyết định cho 1 CP, được ghi bên trên CP.