Tìm hiểu Bằng dụng cụ, hãy so sánh số đo của góc nội tiếp BAC với số đo của cung bị chắn BC trong mỗi hình 16, 17, 18 dưới đây


Với giải Câu hỏi 2 trang 73 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 3: Góc nội tiếp giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Bạn đang xem: Tìm hiểu Bằng dụng cụ, hãy so sánh số đo của góc nội tiếp BAC với số đo của cung bị chắn BC trong mỗi hình 16, 17, 18 dưới đây

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 3: Góc nội tiếp

Câu hỏi 2 trang 73 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Bằng dụng cụ, hãy so sánh số đo của góc nội tiếp BAC với số đo của cung bị chắn BC trong mỗi hình 16, 17, 18 dưới đây.

Tài liệu VietJack

Lời giải:

Hình 16:

Dùng thước đo góc ta đo được:

Tài liệu VietJack

Hình 17:

Xem thêm: sinh nam 1993 thuoc menh gi

Dùng thước đo góc ta đo được:

BAC^115o

Sđ BDC=360oBOC^ 360o130o230o

Hình 18:

Dùng thước đo góc ta đo được:

Tài liệu VietJack

Từ các kết quả đo trên, ta có thể kết luận: Số đo của góc nội tiếp BAC bằng một nửa số đo của cung bị chắn BC.

Xem thêm: tháng 8 là mênh gì