Tìm hiểu Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn. P, Q, R theo thứ tự là các điểm chính giữa của các cung bị chắn


Với giải Bài 42 trang 83 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Bạn đang xem: Tìm hiểu Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn. P, Q, R theo thứ tự là các điểm chính giữa của các cung bị chắn

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn

Bài 42 trang 83 SGK Toán lớp 9 Tập 2:Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn. P, Q, R theo thứ tự là các điểm chính giữa của các cung bị chắn BC, CA, AB bởi các góc A, B, C.

a) Chứng minh APQR

b) AP cắt CR tại I. Chứng minh tam giác CPI là tam giác cân.

Lời giải:

Tài liệu VietJack

a)

Gọi K là giao điểm của AP và QR.

P là điểm chính giữa cung BC

Tài liệu VietJack

Q là điểm chính giữa cung AC 

Tài liệu VietJack

R là điểm chính giữa cung AB

Tài liệu VietJack

Xét đường tròn (O) ta có:

Góc AKR là góc có đỉnh bên trong đường tròn chắn hai cung AB và QP

Xem thêm: năm 2000 mệnh gì hợp tuổi nào

Tài liệu VietJack

b)

Xét đường tròn (O) ta có:

Góc CIP là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn chắn hai cung AR và CP

Tài liệu VietJack

Góc PCI là góc nội tiếp chắn cung PR nên ta có:

Tài liệu VietJack

Theo giả thiết ta có:

R là điểm chính giữa cung AB

AR=RB (3)

P là điểm chính giữa cung BC

CP=BP (4)

Từ (1), (2), (3) và (4) ta có: CIP^=PCI^

Xét tam giác CPI có: CIP^=PCI^

Do đó , tam giác CPI cân tại P.

Xem thêm: 1984 cung mệnh gì