Tìm hiểu Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 2 Bài Tập Hóa Học 10, Giải Bài Tập Hóa Học 10


- Chọn bài -Bài 1: Thành phần nguyên tửBài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vịBài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tửBài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tửBài 5: Cấu hình electronBài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bạn đang xem: Tìm hiểu Giải Bài Tập Hóa 10 Bài 2 Bài Tập Hóa Học 10, Giải Bài Tập Hóa Học 10

Bài 1 (trang 13 SGK Hóa 10): Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:

A. Số khối.

Bạn đang xem: Hóa 10 bài 2 bài tập

B. Số notron.

C. Số proton.

D. Số notron và số proton.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Câu đúng là câu C.

Bài 2 (trang 13 SGK Hóa 10): Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ các đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:

A. Số khối.

B. Số hiệu nguyên tử Z.

C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Câu trả lời đúng là câu D.

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 10): Nguyên tố cacbon có hai đồng vị:

*
chiếm 98,89% và
*
chiếm 1,11%

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là:

a) 12,500.

b) 12,011.

c) 12,022.

d) 12,055.

Xem thêm: Giải Toán 11 Bài 2 Hoán Vị Chỉnh Hợp Tổ Hợp Tổ Hợp, Giải Toán 11 Bài 2

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Đáp số đúng là b

Xem thêm: 1987 mệnh gì nam

*

Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 10): Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:
*

Lời giải:

*
Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 10): Đồng có hai đồng vị bền và
*
Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị

Lời giải:

Gọi x là thành phần % của đồng vị

Ta có:

*
*
Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 10): Hidro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị …

Lời giải:

Gọi % đồng vị là a:

*
*

m của 1ml H2O: 1 gam

⇒ MH2O = 2. 1,008 + 16 = 18,016u

Khối lượng của 1 mol H2O là 18,016g.

Trong 1 mol nước % khối lượng

*

(Do 1 phân tử H2O có 2 nguyên tử H, và MH = 2 trong đồng vị )

1mol có 6.1023 nguyên tử

⇒ Số nguyên tử của đồng vị
có là:

*
Bài 7 (trang 14 SGK Hóa 10): Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O

Lời giải:

Giả sử có 10000 nguyên tử O ta có

Tỉ lệ mỗi đồng vị O trong hỗn hợp 3 đồng vị:

*

Khi có một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

*
Bài 8 (trang 14 SGK Hóa 10): Agon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị: 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn

Lời giải:

Xem thêm: tháng 8 là mênh gì

*
*