Tìm hiểu Giải Bài Tập Sgk Toán Hình 10 Chương 3 Bài 2, Giải Bài Tập Sgk Toán 10 Phần Đại Số


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Ifl81nF7iUw[/embed]

*

*

Bài 2: Phương trình đường tròn

Câu hỏi 1 trang 82 Toán 10 Bài 2 Hình học

Bạn đang xem: Tìm hiểu Giải Bài Tập Sgk Toán Hình 10 Chương 3 Bài 2, Giải Bài Tập Sgk Toán 10 Phần Đại Số

Cho hai điểm A(3; -4) và B(-3; 4).

Bạn đang xem: Toán hình 10 chương 3 bài 2

Viết phương trình đường tròn (C) nhận AB là đường kính.

Lời giải

Gọi I là tâm đường tròn nhận AB là đường kính

⇒ I là trung điểm của AB ⇒ I (0; 0)

*

⇒ R = 5

Phương trình đường tròn (C) nhận AB là đường kính là:

Xem thêm: tuổi nhâm thìn 1952 mệnh gì

x2 + y2 = 25

Câu hỏi 2 trang 82 Toán 10 Bài 2 Hình học

Hãy cho biết phương trình nào trong các phương trình sau đây là phương trình đường tròn:

2x2 + y2 – 8x + 2y – 1 = 0;

x2 + y2 + 2x – 4y – 4 = 0;

x2 + y2 – 2x – 6y + 20 = 0;

x2 + y2 + 6x + 2y + 10 = 0.

Xem thêm: sinh năm 2015 tuổi gì mệnh gì

Xem thêm: Từ Vựng Về Lương Tiếng Anh Là Gì, Lương Cơ Bản (Base Pay) Là Gì

Lời giải

+ 2x2 + y2 – 8x + 2y – 1 = 0 không phải phương trình đường tròn vì hệ số của x2 khác hệ số của y2.