Tìm hiểu Giải hệ phương trình (II) bằng cách đặt ẩn phụ rồi trả lời bài toán đã cho


Với giải Câu hỏi 1 trang 23 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp  theo) giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo)

Bạn đang xem: Tìm hiểu Giải hệ phương trình (II) bằng cách đặt ẩn phụ rồi trả lời bài toán đã cho

Câu hỏi 1 trang 23 Toán 9 Tập 2: Giải hệ phương trình (II) bằng cách đặt ẩn phụ  rồi trả lời bài toán đã cho.

Lời giải:

(II) 1x=32.1y1x+1y=124. Đặt 1x=u1y=v

 Khi đó hệ phương trình (II) trở thành

u=32vu+v=124u=32v32v+v=124

u=32v52v=124

Xem thêm: mệnh thổ và thuỷ hợp màu gì

u=32vv=124:52

u=32vv=160u=32.160v=160

u=140v=160

Thay u = 1x; v =1y khi đó ta được:

Xem thêm: xem nam 2016 menh gi

1x=1401y=160x=40y=60 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy số ngày đội A làm một mình xong đoạn đường là 40 ngày.

Số ngày đội B làm một mình xong đoạn đường là 60 ngày.