Tìm hiểu Giải Hóa học 9 Bài 25. Tính chất của phi kim


I. Tính chất vật lí

Bạn đang xem: Tìm hiểu Giải Hóa học 9 Bài 25. Tính chất của phi kim

- Phi kim có thể tồn tại ở 3 trạng thái:

+ Thể rắn: I2, S, C,…

+ Thể lỏng: Br2

+ Thể khí: O2, N2, Cl2,…

II. Tính chất hóa học

1. Tác dụng với kim loại

- Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối

Ví dụ:

+ Sắt cháy trong khí clo xuất hiện chất rắn màu nâu đỏ

PTHH: 2Fe + 3Cl2 to 2FeCl3

+ Đồng tác dụng với lưu huỳnh tạo hợp chất màu đen:

PTHH: Cu + S to CuS

2. Tác dụng với hiđro

Xem thêm: năm 2000 mệnh gì hợp tuổi nào

- Oxi tác dụng với khí hiđro tạo thành nước: 2H2 + O2 to 2H2O

- Hiđro cháy trong khí clo (màu vàng lục) tạo thành khí không màu làm giấy quỳ tím ẩm chuyển đỏ

PTHH: H2 + Cl2 to 2HCl

3. Tác dụng với oxi

- Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit

Svàng + O2 to SO2 không màu

4Pđỏ + 5O2 to 2P2O5 trắng

4. Mức độ hoạt động của phi kim

- Mức độ hoạt động hóa học mạnh hay yếu của phi kim được xét căn cứ vào khả năng và mức độ phản ứng của ohi kim đó với kim loại và hiđro.

Ví dụ:

+ F, Cl, O là những phi kim mạnh

+ S, P, C, Si là những phi kim yếu

Sơ đồ tư duy: Tính chất của phi kim

Xem thêm: bạch lạp kim hợp mệnh gì