Tìm hiểu Giải Hóa học 9 Bài 43: Thực hành: Tính chất của Hidrocacbon


Tailieumoi.vn giới thiệu Giải bài tập Hóa học lớp 9 Bài 43: Thực hành: Tính chất của Hidrocacbon chính xác, chi tiết nhất giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Thực hành: Tính chất của Hidrocacbon lớp 9.

Giải bài tập Hóa học lớp 9 Bài 43: Thực hành: Tính chất của Hidrocacbon

Bạn đang xem: Tìm hiểu Giải Hóa học 9 Bài 43: Thực hành: Tính chất của Hidrocacbon

Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen

Cho vào ống nghiệm có nhánh (khô) (ống A) hai hoặc ba mẩu CaC2. Nhỏ từng giọt nước từ ống nhỏ giọt vào ống nghiệm. Thu khí axetilen thoát ra vào ống nghiệm (B) bằng cách đẩy nước.

Quan sát khí axetilen thu được và nhận xét.

Thí nghiệm 2: Tính chất của axetilen

. Tác dụng với dung dịch brom:

Dẫn khí axetilen thoát ra ở ống nghiệm (A) vào ống nghiệm (C) đựng 2ml dung dịch brom. Quan sát và ghi chép các hiện tượng xảy ra

. Tác dụng với oxi:

Xem thêm: gia chủ mệnh thủy sơn nhà màu gì

Dẫn axetilen qua ống thủy tinh vuốt nhọn rồi châm lửa đốt khí axetien thoát ra. Quan sát màu ngọn lửa

Thí nghiệm 3: Tính chất vật lí của benzen

Cho 1ml benzen vào ống nghiệm đựng 2ml nước cất, lắc kĩ. Sau đó để yên, quan sát chất lỏng trong ống nghiệm. Cho tiếp 2ml dung dịch brom loãng vào ống nghiệm, lắc kĩ. Sau đó để yên, quan sát màu của dung dịch.