Tìm hiểu Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M. Biết góc AMB = 35o


Với giải Bài 5 trang 69 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung

Bạn đang xem: Tìm hiểu Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M. Biết góc AMB = 35o

Bài tập 5 trang 69 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M. Biết AMB^=35o.

a) Tính số đo của góc ở tâm tạo bởi bán kính OA, OB.

b) Tính số đo mỗi cung AB (cung lớn và cung nhỏ).

Lời giải:

Tài liệu VietJack

Xem thêm: sứ mệnh tầm nhìn là gì

a)

Vì MA và MB là hai tiếp tuyến của đường tròn (O) cắt nhau tại M nên ta có: OAM^=OBM^=90o

Xét tứ giác MAOB có:

Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M (ảnh 1)

Xem thêm: mệnh hỏa và mệnh mộc hợp màu gì

b)

Ta có: Góc AOB là góc ở tâm chắn cung AmB

Tài liệu VietJack