Tìm hiểu Hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình


Với giải Câu hỏi 1 trang 20 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Bạn đang xem: Tìm hiểu Hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình

Câu hỏi 1 trang 20 Toán 9 Tập 2Hãy nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Lời giải

Bước 1: Lập phương trình

Xem thêm: xanh lá cây mệnh gì

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết

Xem thêm: nữ mạng sinh năm 1989 mệnh gì

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận