Tìm hiểu Mỗi giờ, xe khách đi nhanh hơn xe tải 13 km


Với giải Câu hỏi 3 trang 21 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Bạn đang xem: Tìm hiểu Mỗi giờ, xe khách đi nhanh hơn xe tải 13 km

Câu hỏi 3 trang 21 Toán 9 Tập 2: Lập phương trình biểu thị giả thiết: Mỗi giờ, xe khách đi nhanh hơn xe tải 13 km.

Xem thêm: chồng mệnh mộc vợ mệnh hỏa sơn nhà màu gì

Xem thêm: tuổi thìn 1976 là mệnh gì

Lời giải

Mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải là 13 km nên ta có phương trình

y - x = 13 ⇔ y = 13 + x