Tìm hiểu Nhiệt Độ Của Nó Bằng 0 Độ


Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một vật dẫn ở trạng thái siêu dẫn thì:

A. Nhiệt độ của nó bằng 0°K

Bạn đang xem: Tìm hiểu Nhiệt Độ Của Nó Bằng 0 Độ

B. Dòng điện chạy qua nó bằng không

C. Nhiệt lượng tỏa ra trên vật là lớn nhất.

Bạn đang xem: Một vật dẫn ở trạng thái siêu dẫn thì

D. Điện trở của nó bằng không.


*

Dòng điện không đổi có cường độ I chạy qua một vật dẫn có điện trở thuần R. Sau khoảng thời gian t thì nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn có biểu thức

A. Q = I 2 . R . t .

B. Q = I . R 2 . t .

C. Q = I.R.t.

D. Q = I . R . t 2

Khi xảy ra hiện tượng siêu dẫn thì nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua là 

A. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu vật

B. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện qua vật

C. bằng 0

D. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện qua vật

Khi có dòng điện I 1 = 1 A  đi qua một dây dẫn trong một khoảng thời gian thì dây đó nóng lên đến nhiệt độ t 1 = 40 ° C . Khi có dòng điện I 2 = 4 A  đi qua thì dây đó nóng lên đến nhiệt độ t 2 = 100 ° C . Hỏi khi có dòng điện I 3 = 4 A  đi qua thì nó nóng lên đến nhiệt độ t 3  bằng bao nhiêu? Coi nhiệt độ môi trường xung quanh và điện trở dây dẫn là không đổi. Nhiệt lượng toả ra ở môi trường xung quanh tỷ lệ thuận với độ chênh nhiệt độ giữa dây dẫn và môi trường xung quanh.

A. 430 ° C

B. 130 ° C

C. 240 ° C

D. 340 ° C


Lớp 11 Vật lý
1
0

Khi xảy ra hiện tượng siêu dẫn thì nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn đó lúc có dòng điện chạy qua

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu vật.

B. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện qua vật.

C. Bằng 0.

D. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện qua vật.


Lớp 11 Vật lý
1
0

Khi xảy ra hiện tượng siêu dẫn thì nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn đó lúc có dòng điện chạy qua

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu vật

Xem thêm: xanh lá cây mệnh gì

B. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện qua vật.

C. Bằng 0.

D. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện qua vật.


Lớp 11 Vật lý
1
0

Khi vật dẫn ở trạng thái siêu dẫn, điện trở của nó

A.Vô cùng lớn.

B. Có giá trị âm.

C. Bằng không.

D. Có giá trị dương xác định


Lớp 11 Vật lý
1
0

Khi vật dẫn ở trạng thái siêu dẫn, điện trở của nó:

A. Vô cùng lớn

B. Có giá trị âm

C. Bằng không

D. Có giá trị dương xác định


Lớp 11 Vật lý
1
0

Khi vật dẫn ở trạng thái siêu dẫn, điện trở của nó

A. Vô cùng lớn.

B. Có giá trị âm.

C. Bằng không.

D. Có giá trị dương xác định.


Lớp 11 Vật lý
1
0

Khi vật dẫn ở trạng thái siêu dẫn, điện trở của nó

B. có giá trị âm.

C. bằng không.

Xem thêm: Bật Mí Những Tên Uyên Trong Tiếng Trung, Ý Nghĩa Tên Thanh Uyên

D. có giá trị dương xác định


Lớp 11 Vật lý
1
0

Một dòng điện không đổi đi qua một dây dẫn bằng đồng có chiều dài 10m, tiết diện 0 , 5 m m 2 . Trong thời gian 1s nó toả ra nhiệt lượng 0,1J. Biết điện trở suất của đồng là 1 , 6 . 10 - 8 Ω m . Số electron di chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong 1s là

A. 3,5. 10 18

Xem thêm: sinh năm 2007 mệnh gì hợp màu nào

B. 80. 10 - 8

C. 35. 10 23

D. 80. 10 - 4


Lớp 11 Vật lý
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)