Tìm hiểu Quy Tắc Chia Đơn Thức Cho Đơn Thức, Chia Đơn Thức Cho Đơn Thức


Chia đơn thức cho đơn thức là tài liệu rất hữu ích mà usogorsk.com muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức

Bạn đang xem: Tìm hiểu Quy Tắc Chia Đơn Thức Cho Đơn Thức, Chia Đơn Thức Cho Đơn Thức

Chia đơn thức cho đơn thức tổng hợp tòan bộ kiến thức lý thuyết, quy tắc chia đơn thức và một số dạng toán cơ bản và bài tập vận dụng. Thông qua tài liệu này giúp các bạn lớp 8 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức để giải nhanh các bài tập Toán 8. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm tài liệu Chia đa thức cho đa thức, Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.


Chia đơn thức cho đơn thức


1. Đơn thức chia hết cho đơn thức

Với A và B là hai đơn thức, B ≠ 0. Ta nói A chia hết cho B nếu tìm được một đơn thức Q sao cho A = B . Q

Kí hiệu: Q = A : B =

*

2. Qui tắc chia đơn thức cho đơn thức

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

- Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

- Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

- Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

3. Một số dạng toán cơ bản

- Dạng 1: Thực hiện phép tính và rút gọn biểu thức

- Phương pháp:

Sử dụng quy tắc chia đơn thức cho đơn thức để thực hiện phép tính và rút gọn biểu thức.

Ví dụ: Thực hiện phép tính:

*

- Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức tại

*

- Phương pháp:

Thay

*
vào biểu thức rồi thực hiện phép tính.

Nếu biểu thức có nhiều biến thì ta thay lần lượt từng biến theo giả thiết.

Ví dụ:

Tính giá trị của biểu thức

*
biết x = 2;y = 5.

Ta có:

*

Với x = 2;y = 5 ta có: A = - 2.2.5 = - 20

- Dạng 3: Tìm m để phép tính chia cho trước là phép chia hết.

Phương pháp:

Sử dụng nhận xét: Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của nó trong A .

Xem thêm: đặt trước sổ sứ mệnh được gì

Xem thêm: Kmno4+Koh=K2Mno4+Mno2+O2 Balance Chemical Equation, Kmno4 = K2Mno4 + Mno2 + O2

Ví dụ: Tìm

*
để giá trị của biểu thức
*
chia hết cho
*

Ta có:

Để A =

*
chia hết cho
*
thì
*

4. Ví dụ minh họa chia đơn thức cho đơn thức

Ví dụ 1: 

*

5 x 2 y 4 : 10 x 2 y

= ( 5 : 10 ) . ( x 2 : x 2 ) . ( y 4 : y )

*

Ví dụ 2:

*

*
*

Ví dụ 3:

*
*
*

Ví dụ 4

Tính giá trị của biểu thức 15x4y3z2 : 5xy2z2 với x = 2, y = -10, z = 2004

15x4y3z2 : 5xy2z2 với x = 2, y = -10, z = 200

Ta có 15x4y3z2 : 5xy2z2 = 3 . x4 – 1 . y3 – 2 . z2 – 2 = 3x3y

Tại x = 2, y = -10, z = 2004

Ta được: 3 . 23(-10) = 3 . 8 . (-10) = -240.

5. Bài tập chia đơn thức cho đơn thức

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a,

*

b,

*

c,

*

Bài 2: Thực hiện phép tính:

a,

Xem thêm: tuổi 82 là mệnh gì

*

b,

*

с,

*
với m ∈ N

d,

*
với n ∈ N ;
*

Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
usogorsk.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 115 Lượt xem: 5.918 Dung lượng: 262,4 KB
Liên kết tải về

Link usogorsk.com chính thức:

Chia đơn thức cho đơn thức: Lý thuyết & bài tập usogorsk.com Xem
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA