Tìm hiểu SBT Địa lí 9 Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp


Tailieumoi.vn giới thiệu Giải sách bài tập Địa lí lớp 9 Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp chi tiết giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Địa lí 9. Mời các bạn đón xem:

SBT Địa lí 9 Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bạn đang xem: Tìm hiểu SBT Địa lí 9 Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Câu 1 trang 30 SBT Địa lí 9: Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

a) Đặc điểm phân bố của công nghiệp mía đường là

A. gắn với nơi tập trung nguồn lao động có trình độ.

B. gắn với các vùng nguyên liệu.

C. gắn với thị trường tiêu thụ.

D. gắn với nơi có nguồn nước.

Xem thêm: đặt trước sổ sứ mệnh được gì

b) Trong các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố công nghiệp, nhân tố kinh tế - xã hội bao giờ cũng mang tính quyết định, nhân tố tự nhiên chỉ tạo cơ sở, đặt nền tảng cho sự phân bố”. Nhận định trên là

A. đúng.                                                                    B. sai.

Trả lời:

a) Đặc điểm phân bố của công nghiệp mía đường là gắn với các vùng nguyên liệu.

Chọn: B

Xem thêm: xem tuổi 1993 mệnh gì

b) Trong các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố công nghiệp, nhân tố kinh tế - xã hội bao giờ cũng mang tính quyết định, nhân tố tự nhiên chỉ tạo cơ sở, đặt nền tảng cho sự phân bố”. Nhận định trên là sai.

Chọn: B

Câu 2 trang 30 SBT Địa lí 9: Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau: