Tìm hiểu SBT Địa lí 9 Bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế


Tailieumoi.vn giới thiệu Giải sách bài tập Địa lí lớp 9 Bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế chi tiết giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Địa lí 9. Mời các bạn đón xem:

SBT Địa lí 9 Bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Bạn đang xem: Tìm hiểu SBT Địa lí 9 Bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Câu 1 trang 41 SBT Địa lí 9: Cho bảng 16:SBT Địa lí 9 Bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế | Giải SBT Địa lí lớp 9 (ảnh 1)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990 - 2010.

b) Sự giảm mạnh của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp nói lên điều gì?

c) Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ? Thực tế này phản ánh điều gì?

Xem thêm: năm 1965 thuộc mệnh gì

Trả lời:

a) Vẽ biểu đồ

Xem thêm: mệnh thổ 90 hợp màu gì

b) Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% (giảm đi 17,5%) cho thấy: nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

c) Tỉ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp và dịch vụ tăng lên nhanh nhất, đặc biệt là ngành công nghiệp – xây dựng tăng thêm 18,9%. Thực tế này phản ánh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đang triển khai tốt và đi đúng hướng.