Tìm hiểu Vật Phát Ra Âm Phát Ra Nhỏ Hơn Khi Nào Âm Phát Ra To? Khi Nào Âm Phát Ra Nhỏ?


Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Âm phát ra nhỏ hơn khi nào

Bạn đang xem: Tìm hiểu Vật Phát Ra Âm Phát Ra Nhỏ Hơn Khi Nào Âm Phát Ra To? Khi Nào Âm Phát Ra Nhỏ?

A.

Bạn đang xem: Âm phát ra nhỏ hơn khi nào

Khi biên độ dao động lớn hơn

B. Khi biên độ dao động nhỏ hơn

C. Khi tần số dao động lớn hơn

D. Khi tần số dao động nhỏ hơn


*

Chọn câu trả lời đúng:A. Âm phát ra càng thấp khi tần số dao động cần nhỏ.B. Âm phát ra càng trầm khi tần số dao động càng nhỏ.C. Âm phát ra càng cao khi biên độ dao động càng lớn.D. âm phát ra càng bổng khi tần số dao động càng nhỏ.
*

Vật phát ra âm to hơn khi nào?

A. Khi vật dao động nhanh hơn.

B. Khi tần số dao động lớn hơn.

C. Khi biên độ dao động lớn hơn.

D. Cả 3 trường hợp trên.

Mỗi câu sau đây là đúng (Đ) hay sai (S)

a. Dao động càng mạnh thì biên độ dao động càng lớn âm phát ra càng cao.

b. Dao động càng chậm thì biên độ dao động càng nhỏ âm phát ra càng nhỏ.

c. Độ to của âm do biên độ dao động quyết định.

d. Vật phát ra âm to hơn khi vật dao động mạnh hơn.

e. Người ta phải thổi thật mạnh vào ống sáo để âm phát ra to khi thổi sáo.

f. Độ to của âm được đo bằng đơn vị dB.

g. Có 2 trống: mặt trống to phát ra âm lớn hơn mặt trống nhỏ.

h. Độ to của âm phụ thuộc vào tần số dao động của âm.

i. Loa phát ra âm được là nhờ vào độ rung (dao động) của màng loa.

j. Khi thổi kèn, muốn kèn kêu to thì ta phải thổi thật mạnh.


Lớp 7 Toán
3
0
Gửi Hủy

a. Dao động càng mạnh thì biên độ dao động càng lớn âm phát ra càng cao. Đ

b. Dao động càng chậm thì biên độ dao động càng nhỏ âm phát ra càng nhỏ. S

c. Độ to của âm do biên độ dao động quyết định.Đ

d. Vật phát ra âm to hơn khi vật dao động mạnh hơn.Đ

e. Người ta phải thổi thật mạnh vào ống sáo để âm phát ra to khi thổi sáo.Đ

f. Độ to của âm được đo bằng đơn vị dB.Đ

g. Có 2 trống: mặt trống to phát ra âm lớn hơn mặt trống nhỏ.S

h. Độ to của âm phụ thuộc vào tần số dao động của âm.S

i. Loa phát ra âm được là nhờ vào độ rung (dao động) của màng loa.Đ

j. Khi thổi kèn, muốn kèn kêu to thì ta phải thổi thật mạnh.Đ


Đúng 0
Bình luận (0)

Thanks bạn nha ;D


Đúng 0
Bình luận (0)

a.Đ

b.S

c.Đ

d.Đ

e.Đ

f.Đ

g.S

h.S

i.Đ

j.Đ


Đúng 0
Bình luận (0)

Vật phát ra âm to hơn khi nào?

A. Khi vật dao động nhanh hơn. B. Khi tần số dao động lớn hơn.

C. Khi vật dao động mạnh hơn. D. Khi tần số dao động nhỏ hơn


Lớp 7 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

c nhé bn iu


Đúng 0
Bình luận (0)

 

Vật phát ra âm to hơn khi

 

 

 

A. vật dao động càng nhanh.

Xem thêm: mệnh hỏa treo tranh gì

B. biên độ dao động của vật càng lớn.

 

 

C. tần số dao động của vật càng lớn.

D. vật dao động càng chậm.


Lớp 7 Vật lý
3
0
Gửi Hủy

C


Đúng 1
Bình luận (0)

C


Đúng 1
Bình luận (0)

C

 


Đúng 1
Bình luận (0)

Khi nói về dao động cưỡng bức; phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

B. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức


Lớp 12 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A


Đúng 0
Bình luận (0)

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ dao động.

C. Tần số của dao động cưỡng bức lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.

D. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.


Lớp 12 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C


Đúng 0
Bình luận (0)

Vật phát ra âm to hơn khi nào?

A. Khi vật dao động nhanh hơn.

B. Khi vật dao động mạnh hơn.

C. Khi tần số dao động lớn hơn.

D. Cả 3 trường hợp trên.


Lớp 7 Vật lý
2
0
Gửi Hủy

Đáp án: B

Vì vật phát ra âm to hơn khi vật dao động mạnh hơn.


Đúng 0
Bình luận (0)

b nhá bn iu


Đúng 0
Bình luận (0)

Vật phát ra âm cao hơn khi nào ?

A. khi vật dao động mạnh hơn

B. khi vật dao động chậm hơn

C. khi vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn

D. khi tần số dao động lớn hơn


Lớp 7 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án: D

Âm cao hay thấp phụ thuộc vào tần số dao động nên vật phát ra âm cao hơn khi tần số dao động lớn hơn.


Đúng 0
Bình luận (0)

Câu 45. Vật phát ra âm cao hơn khi nào?

A. Khi vật dao động mạnh hơn.

B. Khi vật dao động chậm hơn.

Xem thêm: Bài Tập Về Câu Điều Kiện Có Đáp Án Hay Nhất, 132 Bài Tập Câu Điều Kiện Kèm Đáp Án

C. Khi vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn.

D. Khi tần số dao động lớn hơn. 


Lớp 7 Vật lý Bài 11. Độ cao của âm
5
0
Gửi Hủy

D nha Bạn , giải thích : khi vật dao động mạnh hơn, tần số dao động sẽ lớn hơn, vật sẽ phát ra âm cao hơn


Đúng 1
Bình luận (0)

D


Đúng 1
Bình luận (0)

D


Đúng 1
Bình luận (0)

Lớp học trực tuyến

Xem thêm: 2006 hợp mệnh gì

KHTN 7- Cô Quyên, cô Hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
usogorsk.com