Tìm hiểu Vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 10: Các nước Tây Âu


Tailieumoi.vn giới thiệu Giải vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 10: Các nước Tây Âu trang 32, 33, 34 chi tiết giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Lịch sử 9. Mời các bạn đón xem:

Bạn đang xem: Tìm hiểu Vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 10: Các nước Tây Âu

Vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 10: Các nước Tây Âu

Bài tập 1 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 9: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế các nước Tây Âu được phục hồi nhưng ngày càng lệ thuộc vào Mĩ. Nhận định đó đúng hay sai?

          ☐ Đúng                      ☐ Sai

Theo em nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó?

Phương pháp giải: Xem lại mục I. Tình hình chung.

Trả lời:

* Nhận định:

          ☒ Đúng                                  ☐ Sai

* Nguyên nhân:

- Sau chiến tranh, nền kinh tế các nước Tây Âu bị tàn phá hết sức nặng nề.

- Để khôi phục nền kinh tế, các nước Tây Âu đã nhận viện trợ của Mĩ theo “Kế hoạch Mác-san”.

- Để nhận viện trợ, các nước Tây Âu buộc phải tuân theo những điều kiện do Mĩ đặt ra, như:

+ Không được tiến hành quốc hữu hóa xí nghiệp.

+ Hạ thuế quan đối với hàng hóa của Mĩ.

+ Gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ,…

Bài tập 2 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 9: Sau khi củng cố được thế lực, giai cấp tư sản cầm quyền ở các nước Tây Âu đã thực hiện những chính sách gì? Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng.

☐ Hạn chế các quyền tự do dân chủ, xóa bỏ các cải cách tiến bộ, ngăn cản các phong trào công nhân và phong trào dân chủ.

☐ Tăng cường đàn áp các lực lượng chống đối trong và ngoài nước.

☐ Tích cực chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh đòi chia lại thuộc địa.

☐ Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược, nhằm khôi phục ách thống trị đối với các nước thuộc địa.

☐ Khuyến khích sự đầu tư của tư bản nước ngoài để phát triển kinh tế trong nước.

☐ Chú trọng hơn nữa việc đầu tư cho lĩnh vực khoa học - công nghệ, cải cách chính trị - xã hội.

Phương pháp giải: Xem lại mục I. Tình hình chung.

Trả lời:

☒ Hạn chế các quyền tự do dân chủ, xóa bỏ các cải cách tiến bộ, ngăn cản các phong trào công nhân và phong trào dân chủ.

☒ Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược, nhằm khôi phục ách thống trị đối với các nước thuộc địa.

Bài tập 3 trang 33 Vở bài tập Lịch sử 9: Kẻ các mũi tên từ cột A (thời gian) sang cột B (sự kiện) sao cho đúng.

Vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 10: Các nước Tây Âu | Giải VBT Lịch sử lớp 9. (ảnh 1)

Phương pháp giải: Xem lại mục I. Tình hình chung.

Trả lời:Vở bài tập Lịch sử lớp 9 Bài 10: Các nước Tây Âu | Giải VBT Lịch sử lớp 9. (ảnh 2)

Bài tập 4 trang 33 Vở bài tập Lịch sử 9:Em hãy điền vào bảng sau đây tên các tổ chức liên kết kinh tế ở Tây Âu cho phù hợp:

Thời gian thành lập

Tên gọi các tổ chức liên kết kinh tế

Tháng 4 - 1951

 

Tháng 3 - 1957

 

Tháng 7 - 1967

Xem thêm: 1984 cung mệnh gì

 

Năm 1991

 

Phương pháp giải: Xem lại mục II. Sự liên kết khu vực.

Trả lời:

Thời gian thành lập

Tên gọi các tổ chức liên kết kinh tế

Tháng 4 - 1951

Cộng đồng than thép châu Âu

Tháng 3 - 1957

- Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu

- Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC)

Tháng 7 - 1967

Cộng đồng châu Âu (EC)

Năm 1991

Liên minh châu Âu (EU)

Bài tập 5 trang 33 Vở bài tập Lịch sử 9

a) Hội nghị cấp cao các nước EC (họp tháng 12 - 1991) được tổ chức ở nước nào? Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng.

☐ Pháp     ☐ Đức       ☐ Hà Lan

☐ Bỉ          ☐ Italia      ☐ Lúc-xăm-bua

b) Em hãy cho biết những quyết định quan trọng của hội nghị này là gì?

Phương pháp giải: Xem lại mục II. Sự liên kết khu vực

Trả lời:

a) ☒ Hà Lan

b) Những quyết định quan trọng của hội nghị:

+ Xây dựng một thị trường nội địa châu Âu với một liên minh kinh tế và tiền tệ châu Âu, có đồng tiền chung duy nhất là đồng Euro.

+ Xây dựng liên minh chính trị, mở rộng sang liên kết về chính sách đối ngoại và an ninh, tiến tới một nhà nước chung châu Âu.

+ Đổi tên Cộng đồng châu Âu thành Liên minh Châu Âu.

Bài tập 6 trang 34 Vở bài tập Lịch sử 9: Tính đến năm 2004, Liên minh châu Âu (EU) có bao nhiêu nước thành viên? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

A. 6 nước

B. 11 nước

C. 15 nước

D. 25 nước

E. 27 nước

Phương pháp giải: Xem lại mục II. Sự liên kết khu vực.

Trả lời:

Chọn D. 25 nước

Xem thêm: người sinh năm 1966 mệnh gì