Tìm hiểu Xem hình 11. Hãy viết giả thiết và kết luận của định lý. (Không yêu cầu học sinh chứng minh định lý này)


Với giải Câu hỏi 2 trang 71 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

Bạn đang xem: Tìm hiểu Xem hình 11. Hãy viết giả thiết và kết luận của định lý. (Không yêu cầu học sinh chứng minh định lý này)

Câu hỏi 2 trang 71 SGK Toán lớp 9 Tập 2:Xem hình 11. Hãy viết giả thiết và kết luận của định lý. (Không yêu cầu học sinh chứng minh định lý này).

Tài liệu VietJack

Lời giải:

a) Giả thiết:

A, B, C, D nằm trên đường tròn (O)

Cung nhỏ AB lớn hơn cung nhỏ CD

Xem thêm: nữ bính thìn 1976 mệnh gì

Kết luận:

AB > CD

b) Giả thiết:

A, B, C, D nằm trên đường tròn (O)

Xem thêm: áo bản mệnh là gì

AB > CD

Kết luận:

Cung nhỏ AB lớn hơn cung nhỏ CD.